Tư vấn bộ sản phẩm Loa JBL cao cấp 0977 38 9999

Loa Karaoke JBL nhập khẩu Mỹ/China
Giảm -2%
22.400.000 21.890.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
9.400.000 8.890.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
40.500.000 39.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -1%
68.000.000 67.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
9.500.000 8.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Xem Thêm ⇊

Giảm -2%
22.400.000 21.890.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
9.400.000 8.890.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
40.500.000 39.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -1%
68.000.000 67.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
9.500.000 8.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -2%
30.800.000 30.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -2%
28.800.000 28.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -6%
9.000.000 8.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -4%
11.480.000 10.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -16%
28.500.000 23.825.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -7%
6.880.000 6.380.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -2%
24.080.000 23.580.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -7%
20.000.000 18.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
9.116.000 8.616.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -2%
25.460.000 24.960.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -3%
19.990.000 19.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -2%
 • #2 Giá Cực Tốt
 • #1 Bán Chạy
 • Chương trình khuyến mại
  24.225.000 23.825.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -4%
 • #2 Giá cực tốt
 • #1 Bán Chạy
 • Chương trình khuyến mại
  14.000.000 13.490.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -3%
 • #1 Bán Chạy
 • #2 Giá cực sốc
 • Chương trình khuyến mại
  16.000.000 15.490.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -5%
  10.500.000 9.990.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -2%
  29.900.000 29.390.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  1

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -2%
  22.050.000 21.550.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -4%
 • Giá cực hấp dẫn
 • Chương trình khuyến mại
  13.600.000 13.090.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  12.990.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -4%
  11.800.000 11.290.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -2%
  24.990.000 24.490.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -2%
  18.900.000 18.600.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -3%
  15.850.000 15.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -2%
  20.825.000 20.325.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -3%
 • #1 Bán Chạy
 • #2 Giá Sốc
 • Chương trình khuyến mại
  17.500.000 16.990.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -4%
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá sốc
 • Chương trình khuyến mại
  11.990.000 11.490.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 15 đã bán
  Giảm -4%
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá sốc
 • Chương trình khuyến mại
  13.900.000 13.390.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 7 đã bán
  Giảm -2%
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá Tốt
 • Chương trình khuyến mại
  29.700.000 29.190.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -2%
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá tốt
 • Chương trình khuyến mại
  23.400.000 22.890.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -3%
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá tốt
 • 17.370.000 16.830.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -3%
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá tốt
 • Chương trình khuyến mại
  15.300.000 14.790.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 7 đã bán
  Giảm -5%
  28.600.000 27.090.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 5 đã bán
  Giảm -2%
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá tốt
 • Chương trình khuyến mại
  31.000.000 30.490.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 13 đã bán
 • #1 Bán chạy
 • #2 Giá tốt
 • Chương trình khuyến mại
  1

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  Giảm -1%
  57.000.000 56.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 11 đã bán
  Giảm -1%
  35.200.000 34.700.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 7 đã bán
  Giảm -7%
  7.200.000 6.700.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán

  Rút Gọn ⇈

  Loa hội trường JBL nhập khẩu từ Mỹ
  41.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  52.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  9.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  85.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  65.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  105.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  32.100.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  Giảm -5%
  42.000.000 39.900.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -5%
  42.000.000 39.900.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -5%
  42.000.000 39.900.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Xem Thêm ⇊

  41.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  52.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  9.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  85.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  65.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  105.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  32.100.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  / 9 đã bán
  Giảm -5%
  42.000.000 39.900.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -5%
  42.000.000 39.900.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -5%
  42.000.000 39.900.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -5%
  42.000.000 39.900.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  41.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  28.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  39.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -1%
  39.700.000 39.490.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  35.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  48.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  9.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  84.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -1%
  41.300.000 40.790.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  14.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  21.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -50%
  11.890.000 6.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -53%
  16.580.000 7.790.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Giảm -8%
  18.000.000 16.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Rút Gọn ⇈

  Loa xem phim JBL (đầy đủ CO, CQ)
  1.380.000.000

  1.190.000.000

  38.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  78.880.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  38.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  68.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  175.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  71.990.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  47.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  7.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Xem Thêm ⇊

  1.380.000.000

  1.190.000.000

  38.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  78.880.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  38.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  68.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  175.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  71.990.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  47.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  7.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  6.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  19.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  27.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  13.149.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  28.690.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  14.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  20.300.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  9.700.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  1.770.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  5.700.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  14.700.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  6.700.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  16.700.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  23.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  45.000.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  31.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  39.500.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 36 tháng.

  Rút Gọn ⇈

  Giải pháp lắp đặt loa JBL karaoke chuyên nghiệp

  Video: Loa JBL KP 4012 Dòng Loa Cao Cấp Cho Karaoke Gia Đình | Việt Mới Audio

  Dàn Karaoke Đẳng Cấp Chất Lượng JBL ở Hải Dương I Việt Mới Audio

  Loa JBL karaoke, Loa JBL array chính hãng giá rẻ | Việt Mới Audio

  Loa JBL khi nghe đến chắc không còn xa lạ với những người chơi âm thanh, bởi độ phủ của thương hiệu này trên khắp các quốc gia cũng như các tỉnh thành Việt Nam.

  => Dàn âm thanh hội trường đặc sắc nhất năm 2021

  Loa JBL cũng xuất hiện nhiều ở tất cả các phân khúc từ bình dân cho đến cao cấp, đa dạng phân khúc, kiểu dáng: loa nghe nhạc, loa karaoke, loa hội trường, loa sân khấu….. Trong khuôn khổ bài viết, Việt Mới Audio chỉ tập trung giới thiệu cho bạn đọc những thông tin về dòng loa JBL.  

  MỤC LỤC

  1. Giới thiệu Loa JBL

  2. Đặc điểm loa JBL

  3. Một số dòng loa JBL được đánh giá cao tại Việt Nam

  4. Cách nhận biết loa JBL chính hãng và JBL nhái

  5. Loa JBL của nước nào, xuất xứ ở đâu?

  6. Ưu điểm của loa JBL là gì?

  7. Loa JBL có những loại sản phẩm nào?

  8. Làm sao để nhận biết loa từ thương hiệu JBL chính hãng?

  9. Top 6 sản phẩm loa JBL bluetooth được ưa chuộng nhất 2020 – 2021

  10. Nơi mua loa JBL chính hãng, giá tốt

  Dù biết loa karaoke JBL phổ biến và nổi tiếng trong thị trường âm thanh nhưng không ít bạn không biết và hiểu hết về loa JBL cũng như  cách chọn loa JBL chính hãng như nào. Cùng Việt Mới tìm hiểu.

  Giới thiệu Loa JBL

  Xuất xứ:

  Đây là một thương hiệu nổi tiếng về âm thanh trên thế giới, loa JBL có xuất xứ từ Mỹ.

  loa-jbl-eon-208p-1

  JBL có những loại nào?

  Loa JBL có rất nhiều loại, được thiết kế phù hợp với mục đích, không gian sử dụng và đặc nó được khu vực hóa từng dòng sản phẩm. Ví dụ: ở Trung Quốc sẽ có những series loa dành riêng cho Trung Quốc, ở khu vực châu Á, châu Âu, Mỹ sẽ có những series loa dành riêng cho khu vực đấy và website dành riêng để hãng sản xuất đưa những thông tin về sản phẩm. 

  Tại khu vực châu Á, hãng Harman cung cấp những dòng JBL như sau:

  Loa JBL dành cho phòng chiếu phim ( Cinema): Cinema Expansion Series, 200 Series, 3000 series,…

  Loa JBL dành cho âm thanh karaoke hay còn gọi là loa karaoke JBL dòng này thì có 13 series được thiết kế riêng như: Ki300 Series, MK Series, KP4000 Series, Pasion series, KPS series,…

  Loa JBL dành cho âm thanh hội trường, sân khấu: PRX800 series, VRX900 series, SRX Passive series, EON600,…

  Loa JBL dành cho âm thanh hội thảo, hội nghị: các dòng loa gắn trần, loa vệ tinh như: ..

  Loa JBL dành cho âm thanh du lịch: những dòng loa với công suất lớn phục vụ những không gian lớn như quảng trường, sân vận động,…( Series VTX A, VTX M, VTX 900,…)

  Loa dành cho ghi âm, thông báo: JBL M2, JBL Control 2P, JBL Control 5,…

  Như đã nói, bài viết chỉ tập trung vào dòng loa karaoke JBL, các dòng loa khác sẽ được chúng tôi giới thiệu chi tiết ở mục khác.

  LOA JBL PRX812W
  LOA JBL PRX812W

  Đặc điểm loa JBL

  ► Đa dạng sản phẩm:

   JBL được biết đến trong top các thương hiệu âm thanh nổi tiếng thế giới, với mức độ thành công ấy, JBL luôn khẳng định vị thế của mình với các dòng sản phẩm phủ hết mảng  âm thanh: loa, cục đây công suất, Amply, bàn mixer hay cả micro… tất cả đều có sự góp mặt của JBL. 

  Riêng về loa karaoke, JBL đã và đang nghiên cứu và phát triển hơn nữa các loại hình: dòng sản phẩm loa karaoke truyền thống dùng cho gia đình hay phòng karaoke; dòng loa karaoke chuyên nghiệp; dòng loa karaoke chuyên về biểu diễn chuyên nghiệp; loa bluetooth JBL; Loa phụ trợ: sân vườn, loa âm trần;…

  ► Thiết kế đẹp mắt:

  Các mẫu loa karaoke JBL nhìn chung đều có 2 kiểu dáng đơn giản: dáng loa đứng và dáng loa nằm. Loa có thiết kế màu đen là chủ đạo, tạo được sự chuyên nghiệp và sang trọng cho bộ dàn âm thanh lắp đặt.

  ► Đánh giá chất lượng âm thanh:

  Loa JBL được sản xuất theo công nghệ âm thanh hiện đại của Mỹ. Các sản phẩm mang đến âm thanh chất lượng tuyệt vời vô cùng sống động với từng ngữ điệu âm thanh có âm bass dày sâu cùng âm cao trong trẻo kết hợp với âm trung mượt mà.

  Loa JBL là thiết bị cho thế mạnh về âm bass, Vì vậy đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý trong dàn karaoke hay để xem phim nghe nhạc tại nhà.

  Loa JBL được thiết kế với khả năng chịu lực tốt. Kết hợp với thiết kế thông minh với 2 đường tiếng và màng loa cùng gân nhún.

  ► Khả năng phối ghép:

  Loa JBL rất dễ dàng kết hợp với các sản phẩm khác. Người dùng có thể dễ dàng ghép nối những sản phẩm từ các thương hiệu khác như Mixer hoặc ampply để khuếch đại công suất.

  Loa karaoke nằm ngang JBL Pasion 12

  Một số dòng loa JBL được đánh giá cao tại Việt Nam

  Loa JBL control 5: hình dáng đơn nhỏ gọn đẹp mắt với cấu trúc nam châm được bảo vệ.

  Loa JBL KI 312: bass phản xạ 30 cm, với 3 đường tiếng, công suất lớn.

  Loa JBL KS 310: hình dáng trẻ trung, năng động với loa treble, loa bass nghe cực êm.

  Loa JBL KS312: 2 chế độ chỉnh âm tép bình thường và cực đại, bass 12 inch có gân nhún.

  Loa karaoke JBL RM10II: chơi âm thanh với công suất lớn, tiếng bass sâu đậm.

  Loa JBL KS 308: chứa màng gây nhún chịu áp lực cực kì lớn.

  Cách nhận biết loa JBL chính hãng và JBL nhái

  Loa hàng thật, hàng giả có đặc điểm bên ngoài khá giống nhau, đặc biệt là các dòng loa karaoke của những hãng lớn như loa JBL, loa BMB karaoke. Khi bạn so sánh 2 loa hàng giả và hàng thật thì khó mà nhận biết được nếu chỉ nhìn bề ngoài với mắt thường. Một số các nhận biết đơn giản có thể áp dụng nhận biết ngay:

  • Lớp ê căng: với loa hát thật thì lớp ê căng trên loa phẳng và rất khó để kéo ra trong khi lớp ê căng của loa nhái thì lại bị nhăn nheo và kéo ra một cách dễ dàng.
  • Nhận biết qua tem chữ: với các hàng nhái tem chữ thường hiện mờ và in sai lệch không rõ ràng. Với loa thật chúng luôn rõ ràng và cân đối tem mác.

  Đó là một số cách nhận diện thông qua bên ngoài bạn có thể nhận biết khi mua loa, còn sâu hơn bên trong thì cần phải tháo ra kiểm tra, trước tiên là về tem mác, logo thương hiệu tiếp đó là những kĩ thuật về điện tử cần tới kiến thức thông thạo mới có thể kiểm tra chúng. Hãy là người tiêu dùng thông thái đặt niềm tin vào người bán, địa chỉ bán loa karaoke JBL để chọn ra được những chiếc loa JBL karaoke hay nhất.

  Loa-karaoke-JBL-KBS1

  Loa JBL – thương hiệu loa nổi tiếng với độ phủ sóng toàn cầu từ những sản phẩm bình dân với mức giá tầm trung đến các dòng sản phẩm cao cấp. Hãng loa JBL đặc biệt nổi tiếng với các sản phẩm như loa karaoke, loa hội trường, loa sân khấu sự kiện,… Chắc hẳn nhiều khách hàng đang thắc mắc loa JBL có thực sự chất lượng? Điều gì khiến người dùng tin tưởng sản phẩm này đến vậy? Cùng VietmoiAudio tìm hiểu loa JBL ở bài viết này nhé!

  Loa JBL của nước nào, xuất xứ ở đâu?

  Đôi nét về thương hiệu JBL

  JBL được thành lập bởi kỹ sư âm thanh James Bullough Lansing (1902–1949). Ông vừa là kỹ sư âm thanh và nhà thiết kế loa người Mỹ tiên phong. Đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của ông là khi thành lập hai công ty âm thanh mang tên mình, Altec Lansing và JBL năm 1946. Như vậy Loa JBL xuất xứ từ Mỹ.

  Hai sản phẩm đầu tiên được ra mắt là mẫu loa 15-inch D101 loudspeaker và treble D175. Trong đó mẫu treble D175 có thể xem là một huyền thoại. Bởi khi ấy nó hiện diện trong catalog của hãng suốt thập niên 70.
  Vào năm 1969, William Thomas đã bán lại JBL cho Sidney Harman – ông chủ của Harman International Industries với Arnold Wolf giữ chức vụ chủ tịch của JBL. JBL hiện tại là công ty sản xuất loa và các thiết bị điện tử liên quan, thuộc sở hữu của Samsung Electronics Hàn Quốc thông qua công ty con Harman International.

  Nhiều thập kỷ qua, Sidney Harman tiếp tục dẫn dắt tập đoàn Harman và JBL phát triển không ngừng. Vào tháng 5 năm 2007, ông mời Dinesh Paliwal về làm giám đốc điều hành của công ty. Từ đó tới nay, JBL vẫn giữ vững phong độ và cho ra đời rất nhiều sản phẩm chất lượng phục vụ ngành biểu diễn âm nhạc.

  Địa điểm sản xuất loa JBL

  Để phục vụ tốt hơn cho công chúng trên toàn thế giới và từng khu vực, JBL đã đặt chi nhánh nhà máy sản xuất nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Mexico,..  Để từ đó chế tạo ra những thiết bị chất lượng cao của mình. Quãng đường phân phối, thị hiếu khách hàng ở từng khu vực, thương hiệu hiểu biết và nắm bắt dễ dàng hơn. Tại Việt Nam, các sản phẩm loa JBL  nhập khẩu chủ yếu từ nhà máy sản xuất tại Quảng Đông, Trung Quốc. Các bạn khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm mua loa JBL vì Harman International luôn cam kết chất lượng loa JBL đạt tiêu chuẩn của hãng tại Mỹ.

  Thành tựu mà JBL đã đạt được 

  JBL cho ra mắt sản phẩm đầu tiên, dòng loa L-1000 sau khi thuộc quyền sở hữu của Harman International. Sản phẩm này được nhiều công chúng ưa chuộng và bán chạy nhất thế giới thời điểm bấy giờ.

  Cũng trong thời gian đó, JBL cho sản xuất 1 loạt các dòng loa chuyên dụng. Chúng được sử dụng nhiều nhất ở các phòng thu nhạc tại Mỹ, với số lượng bán ra lớn hơn tất cả các dòng loa khác cộng lại.

  Loa JBL được sử dụng phổ biến tại các sân khấu nhạc rock hay những sân khấu liên hoan âm nhạc chuyên nghiệp.

  Loa JBL từng được xuất hiện ở một số dòng xe ô tô nổi tiếng Ford, Chrysler và Nissan. Hiện nay, sản phẩm đang được sử dụng để trang bị cho một số dòng xe của hãng Toyota.

  Loa JBL Bluetooth

  Ưu điểm của loa JBL là gì?

  Loa JBL mang một chất lượng âm thanh tuyệt hảo

  Loa JBL là thiết bị âm thanh sản xuất theo công nghệ âm thanh của Mỹ. Công nghệ tạo nên chất âm sống động, trong trẻo với âm bass dày và sâu, âm cao trong sáng và âm trung mượt mà trong từng chi tiết âm thanh. Ưu điểm này chắc chắn cho bạn cảm thấy sự khác biệt đặc trưng so với các dòng loa khác trên thị trường. Từng âm thanh loa tạo ra đều rất chất lượng và tinh tế qua từng nốt nhạc. 

  Nếu bạn là người đam mê âm bass thì loa JBL là sự lựa chọn tuyệt hảo nhất. Bạn sẽ được tận hưởng giai điệu âm thanh cực chất và mượt trong dàn Karaoke, nghe nhạc, xem phim,… của bạn. Những bản nhạc rock, dance cho ta cảm xúc thăng hoa. Hay những bộ phim bom tấn trở nên hấp dẫn hơn từ chất lượng âm thanh loa mang lại.

  Không chỉ có vậy, loa JBL có khả năng chịu lực rất tốt với thiết kế thông minh. Cấu tạo 2 đường tiếng cùng màng loa và gân nhún cho bạn yên tâm chìm đắm trong thế giới âm thanh của mình. Đặc biệt với một ưu điểm nổi trội là bạn dễ dàng ghép nối cùng những sản phẩm khuếch đại công suất khác như cục đẩy công suất hoặc Amply. Điều này cho dàn thiết bị âm thanh nhà bạn hoàn hảo hơn. Và chất lượng âm thanh cho sự tận hưởng được trọn vẹn.

  Thiết kế hiện đại với thời thượng 

  Nhà sáng lập JBL xuất thân là một nhà thiết kế. Bởi vậy chúng ta không quá ngạc nhiên khi các mẫu loa JBL luôn thu hút thị hiếu quan tâm đến đường nét tạo hình của sản phẩm. Loa JBL từ lúc ra mắt thương hiệu đến nay luôn được đánh giá cao bởi sự tinh tế trong việc thiết kế và phối màu. Nó dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu không gian nội thất khác nhau, nhưng luôn giữ được điểm nét thanh lịch, sang trọng vốn có.

  Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, linh kiện tuyển chọn kỹ lưỡng tỉ mỉ từng chi tiết. Thiết bị  đáp ứng việc mang tới thị trường thiết bị hoàn hảo, chất lượng nhất.

  Đường nét chắc chắn, tinh tế cùng góc cạnh bo tròn tạo cảm giác mềm mại, mang tính thẩm mỹ cao. Thùng loa chế tác từ chất liệu gỗ cao cấp tạo độ vững chắc, tính bền bỉ cao, nét thẩm mỹ tốt. Mặt trước thiết kế tấm ê căng bảo vệ củ loa cùng hệ thống linh kiện bên trong. Phía sau loa là hệ thống cổng kết nối, đường tín hiệu cùng các thông số kỹ thuật cơ bản đảm bảo cho  phối ghép được đơn giản, thuận tiện. 

  Loa JBL Bluetooth

  Giá cả đáp ứng đầy đủ phân khúc khách hàng 

  JBL mang đến cho người dùng với mức giá bán cực kì đa dạng, chạm tới tất cả phân khúc khách hàng. Với mẫu sản phẩm cơ bản nhất thì chúng ta chỉ cần chi tầm giá khoảng  hơn 7 triệu đồng là đã sở hữu cho mình một thiết bị chất lượng. Ngoài ra hãng cung cấp các mẫu loa cao cấp dành cho sự kiện chuyên nghiệp, mức giá trên 60 triệu đồng.

  Loa JBL có những loại sản phẩm nào?

  Hiện tại JBL là thương hiệu với độ phủ sóng hầu như tất cả các mảng âm thanh cần thiết trong cuộc sống. Với sự đa dạng về dòng sản phẩm và phục vụ tốt thị hiếu khách hàng, JBL chinh phục tất cả đối tượng công chúng thế giới và trở thành thương hiệu thiết bị loa hàng đầu hiện nay. 

  Loa JBL karaoke

  Loa JBL karaoke truyền thống cho kinh doanh, gia đình với các series: Ki310, Ki312 – dòng loa JBL Ki08, Ki82, Ki81 sản xuất năm 2016 và series Ki500 có Ki512, Ki510. Loa karaoke JBL chuyên nghiệp các với các dòng KP4000: KP4010, 4012, 4015.  KP2000 có KP2012 và 2015. Và KP6000 có 6010, 6012, 6015, sub 6018S. Đặc điểm chung của các mẫu loa là cho chất âm hoàn hảo, giúp nâng tầm giọng hát của bạn. Sở hữu dàn loa JBL cho dàn karaoke là giải pháp hàng đầu để phục vụ tốt nhất nhu cầu giải trí.

  Loa hội trường karaoke

  Loa biểu diễn chuyên nghiệp JBL: bao gồm rất nhiều series như: PRX, VTX, JRX, SRX,… trong đó chúng ta có thể thường xuyên bắt gặp những mẫu PRX425, JRX225, STX825, PRX715…

  Với các dàn âm thanh sân khấu, hội trường thì loa JBL vẫn luôn là dòng loa được ưa chuộng sử dụng nhất. Chất lượng của các sản phẩm loa JBL đã được người chơi âm thanh trên toàn thế giới kiểm chứng. Với công suất lớn, chất âm mạnh mẽ, JBL là dòng loa hội trường đáng mua nhất.

  Loa JBL Bluetooth

  Đây là dòng loa kết hợp với công nghệ Bluetooth hiện đại. Với nhiều mẫu mã đẹp và âm thanh đỉnh cao. Các dòng loa bluetooth của JBL trở nên quen thuộc với các tín đồ âm thanh. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm cho mục đích nghe nhạc. Chất lượng âm thanh từ những thiết bị nhỏ gọn có thể làm hài lòng bất kì khách hàng khó tính nào. Bởi sự đầu tư trong từng sản phẩm từ thương hiệu.

  Các sản phẩm JBL Bluetooth cho ra mắt thị trường với rất nhiều dòng, phiên bản. Phù hợp với nhiều muc đích sử dụng khác nhau. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm như một người bạn đồng hành trong các chuyến đi.

  Ngoài ra còn các sản phẩm khác như:

  Loa phụ trợ JBL: loa âm trần, loa sân vườn,… 

  Loa JBL nghe nhạc: đáp ứng yêu cầu về âm thanh tuyệt hảo, kiểu dáng hiện đại sang trọng.

  Loa JBL cho môi trường hội thảo, hội nghị: các dòng loa gắn trần, loa vệ tinh.

  Loa JBL mang theo khi đi du lịch: là dòng loa với công suất lớn phục vụ không gian lớn như quảng trường, sân vận động, sân teambuilding,…( Series VTX A, VTX M, VTX 900,…)

  Loa ghi âm, thông báo: JBL M2,JBL Control 5, JBL Control 2P,…

  Loa JBL Bluetooth

  Làm sao để nhận biết loa từ thương hiệu JBL chính hãng?

  Để khách hàng mua được đúng sản phẩm chính hãng, chất lượng, chúng ta cùng ghi nhớ những đặc điểm sau:

  – Loa JBL chính hãng có đầy đủ tem mác, tem chống hàng giả, phiếu bảo hành.

  – Logo JBL được in chìm trên loa chính hãng. 

  – Tên model, mã vạch, thông số trên loa chính hãng được in rõ nét và chỉn chu. Ở loa kém chất lượng, chữ in trên loa thường là nét thô, mực lem nhem, không có mã vạch sản phẩm hoặc mã vạch không rõ ràng.

  – Loa JBL chính hãng có vỉ mạch và phân tần bắt mắt, sáng sủa, gọn gàng,đầy đủ chi tiết.

  – Phía vỏ thùng và ở phía sau loa JBL chính hãng dán tem của nhà nhập khẩu. Điểm này  loa giả không có.

  Top 6 sản phẩm loa JBL bluetooth được ưa chuộng nhất 2020 – 2021

  Loa Bluetooth JBL XTREME 2

  Sản phẩm loa cho những bữa tiệc bể bơi hay trên bãi biển. Điểm nổi bật của thiết kế này là thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển, tích hợp móc khoá, dây đeo cùng lớp vải bọc bên ngoài giúp chống nước tối đa. Thời lượng pin khủng, cho phép liên tục sử dụng tối đa 15h. Tất cả là yếu tố lý tưởng cho bữa tiệc bãi biển hay bể bơi ngoài trời. 

  Loa Bluetooth JBL Pulse 4

  Sản phẩm cho những bữa tiệc gia đình vui vẻ hay chuyến du lịch kết nối. Nổi bật của sản phẩm là hệ thống đèn LED nhiều màu đẹp mắt. Loa làm tăng thêm tính sôi động và cuồng nhiệt cho không gian âm nhạc rực rỡ sắc màu. Sản phẩm cũng tích hợp cơ chế điều khiển dạng nút bấm truyền thống với các nút dừng/phát, tăng/giảm âm lượng, thay đổi tới 5 hiệu ứng đèn LED… và những chú thích dạng ký hiệu chi tiết. Cho chúng ta dễ dàng thao tác điều khiển sản phẩm hơn, phù hợp không gian gia đình sử dụng.

  Loa Bluetooth JBL BOOMBOX

  Lựa chọn cho những sự kiện ngoài trời mà không lo nắng mưa, thời tiết. Bởi tính năng nổi bật là sản phẩm chống nước tối ưu. Thiết bị tạo ấn tượng với dải âm tần mạnh mẽ từ 50Hz – 20000Hz đáp ứng hầu hết các dòng nhạc để mang đến những âm thanh sắc sảo và trong trẻo đến bất ngờ.

  Loa Bluetooth JBL BOOMBOX

  Loa Bluetooth JBL Charge 4

  Thiết bị tiện lợi cho mọi không gian âm nhạc. Bởi thiết bị sở hữu công suất lên đến 30W cùng công nghệ JBL Bass Radiator. Tất cả mang đến cho bạn những âm thanh chân thực, sống động với dải âm bass mạnh mẽ, sâu lắng.

  Loa Bluetooth JBL GO2

  Thiết bị cho những buổi tiệc hiện đại, trẻ trung. Sản phẩm đặc biệt được thiết kế phong cách trẻ trung với 3 màu xanh, đen, đỏ. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng chỉ 184g, thoải mái mang theo bên người để khuấy động không gian các buổi tiệc với âm thanh sôi động.

  Loa Bluetooth JBL Flip 5

  đa năng cho mọi buổi tiệc, sự kiện với đa dạng không gian hưởng thụ. Sản phẩm có cấu tạo hình trụ nhỏ gọn, chúng ta thoải mái mang theo ở bất kỳ nơi nào, dù là trong nhà hay ngoài trời. Đối với một loa di động, thời gian hoạt động của loa luôn là điều các khách hàng quan tâm nhất. JBL Flip 5 trang bị pin sạc với dung lượng 4800mAh, cho thời gian sử dụng lên đến 12 giờ mà không cần sạc lại. Ngoài ra, sản phẩm sở hữu hệ thống điều khiển với các nút bấm được tối giản hóa, đèn LED báo hiệu thông minh. Việc được tích hợp sẵn microphone trên loa cho ta nhận các cuộc gọi từ điện thoại trực tiếp chỉ với một nút bấm duy nhất.

  Nơi mua loa JBL chính hãng, giá tốt

  Việt Mới Audio tự hào là đơn vị âm thanh đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc nhập khẩu chính thức các dòng loa JBL này về cung cấp tại thị trường trong nước. Việt Mới thực hiện phân phối tới các đại lý trong hệ thống nhằm đảm bảo khách hàng trên mọi miền của tổ quốc được trải nghiệm những sản phẩm có chất lượng đi cùng giá thành tốt này.

  Là một trong những thương hiệu loa phổ biến nhất thị trường thiết bị âm thanh, có rất nhiều địa chỉ cung cấp sản phẩm loa JBL uy tín. Cũng tồn tại không ít nhưng nơi cung cấp các sản phẩm kém chất lượng, hàng fake hàng nhái khiến người dùng chúng ta hoang mang và khó khăn hơn trong lựa chọn. 

  Do đó để sở hữu sản phẩm chính hãng, chất lượng, tính bền tốt, các bạn hãy tìm tới siêu thị điện máy hay những nhà phân phối lớn, uy tín. Các khách hàng thân yêu cũng có thể tìm đến Việt Mới Audio. Việt Mới Audio tự hào là đơn vị âm thanh đầu tiên tại Việt Nam nhập khẩu chính thức các dòng loa JBL. Chúng tôi có nhiều năm xây dựng uy tín và phân phối sản phẩm tới nhiều đơn vị khác. Việt Mới phân phối tới các đại lý trong hệ thống, đảm bảo khách hàng trên mọi miền của tổ quốc được trải nghiệm  sản phẩm với chất lượng đi cùng giá thành tốt.

  Hotline 0977 38 9999
  Email vietmoiaudio@gmail.com
  Fanpge Facebook https://www.facebook.com/vietmoiaudio/
  Kênh Youtube https://www.youtube.com/channel/UCoXbID-Tu6yvWC3Ufhoc5Sw
  Website https://vietmoiaudio.com/

  Xếp hạng: 4,5 – 12‎259 Đánh giá – Giá ‎1.790.000 ₫ – 87.715.000 ₫

  Tin Hot Nhất