Tư vấn, lắp đặt loa hội trường, sân khấu, hội nghị cho tổ chức sự kiện – 0977 38 9999

Hồ sơ năng lực của Việt Mới Audio

Sản phẩm loa hội trường, hội nghị, sân khấu cho bộ dàn chuyên nghiệp

Loa hội trường Next nhập khẩu bồ đào nha
Giảm -13%
35.500.000 30.870.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 10 đã bán
120.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 15 đã bán
120.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 10 đã bán
96.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 12 đã bán
93.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 10 đã bán
175.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
75.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
11.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
8.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Loa hội trường Nexo
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Loa hội trường JBL nhập khẩu từ Mỹ
41.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
52.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
9.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
85.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
65.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
105.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
32.100.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

41.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

28.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

39.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
39.700.000 39.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

35.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

48.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

9.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

84.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
41.300.000 40.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

14.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

21.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -50%
11.890.000 6.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -53%
16.580.000 7.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -8%
18.000.000 16.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Xem Thêm ⇊

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -50%
2 1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
69.700.000 66.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -3%
18.900.000 18.390.000

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 10 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 10 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -25%
20.000.000 14.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -2%
25.800.000 25.290.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 10 đã bán
Giảm -25%
20.000.000 14.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
41.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
12.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
53.530.000 50.850.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
43.500.000 41.320.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -25%
20.000.000 14.990.000

9.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -10%
5.300.000 4.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -25%
20.000.000 14.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

52.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
9.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
85.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
65.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
105.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
32.100.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -2%
30.000.000 29.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
38.500.000 37.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
50.000.000 49.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 9 đã bán
Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
42.000.000 39.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

41.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

28.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

24.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

39.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
39.700.000 39.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -0%
103.800.000 103.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

35.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

48.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

9.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

84.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
41.300.000 40.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
37.500.000 36.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -50%
2 1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

75.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
11.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
8.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
4.600.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
14.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

22.000.000

Miễn phí lắp đặt

Giao hàng toàn quốc

Bảo hành 12 tháng

21.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 7 đã bán
Giảm -50%
2 1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt

Giao hàng toàn quốc

Bảo hành 12 tháng

42.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -11%
36.000.000 32.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 10 đã bán
6.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -50%
2 1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
28.600.000 27.090.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
28.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -50%
Giảm -50%
2 1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -50%
11.890.000 6.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -53%
16.580.000 7.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -5%
14.500.000 13.775.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -5%
10.032.000 9.532.000

Giảm -3%
18.300.000 17.800.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

12.000.000

Giảm -5%
9.000.000 8.550.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
16.000.000

11.600.000

Giảm -5%
9.500.000 9.025.000

Giảm -8%
6.100.000 5.590.000

Giảm -50%
2 1

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -7%
7.000.000 6.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -6%
8.000.000 7.490.000

Giảm -50%
Giảm -3%
15.500.000 15.000.000

Giảm -50%
Giảm -50%
Giảm -1%
36.700.000 36.200.000

10.190.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -4%
13.700.000 13.190.000

17.800.000

19.800.000

Giảm -17%
31.000.000 25.800.000

Giảm -8%
57.421.200 52.680.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
50.250.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

48.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

40.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -16%
25.000.000 21.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
63.900.000 63.390.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

37.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

69.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

6.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

12.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
41.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -1%
41.400.000 40.890.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

32.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

28.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

26.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

19.650.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

26.100.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

34.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -8%
18.000.000 16.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

51.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

21.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

16.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giảm -2%
30.900.000 30.400.000

Giảm -50%
Giảm -50%
Giảm -50%
Giảm -4%
13.000.000 12.490.000

Giảm -2%
21.500.000 20.990.000

Rút Gọn ⇈

Loa hội trường, loa sân khấu, loa hội nghị nhập khẩu | Việt Mới Audio

Loa hội trường là một thiết bị âm thanh không thể thiếu trong những sự kiện hoành tráng tại các hội trường dù lớn hay nhỏ. Đây là dạng loa được thiết kế rất bắt mắt đi kèm với chất lượng âm thanh miễn chê. Việc nó có công suất phù hợp với không gian cùng giá thành hợp lý luôn là điều mà các khách hàng quan tâm khi lựa chọn mua loa.

Nhắc tới loa hội trường thì phải kể đến những dàn âm thanh hội trường được săn tìm nhiều năm qua mà có thể bạn chưa biết. Hay những bộ dàn âm thanh ngoài trời đình đám có sự góp mặt của dòng loa này.

Và để có thể lựa chọn được loại loa thích hợp nhất. Bạn có thể tham khảo địa chỉ chuyên cung cấp loa đài hội trường uy tín, chất lượng trên thị trường hiện nay.

MỤC LỤC:

1. Loa hội trường là gì?

2. Những lưu ý khi mua loa dùng cho hội trường

3. Các loại loa hội trường đang được ưa chuộng hiện nay

4. Giới thiệu về các dòng loa hội trường giá rẻ, loa hội nghị cao cấp

5. Báo giá loa cho dàn hội trường giá rẻ tốt nhất hiện nay

Các dự án Việt Mới Audio đã thực hiện:

Dự án lắp đặt âm thanh hội trường cho hội tổ hợp đa năng tỉnh Bắc Ninh

Việt Mới đã thực hiện dự án lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường tại tổ hợp họp đa năng của tỉnh Bắc Ninh. Đây là một sự án quy mô lớn, sử dụng nhiều thiết bị hiện đại cao cấp.

âm thanh hội trường vietmoiaudio
Hội trường ngoài trời tổ hợp đa năng tỉnh Bắc Ninh
âm thanh hội trường vietmoiaudio
Hội trường trong nhà tổ hợp họp đa năng tỉnh Bắc Ninh

Dự án lắp đặt âm thanh hội trường cho Quốc hội Lào

Thực hiện dự án này là một niềm vinh dự lớn của Việt Mới Audio. Được lắp đặt các thiết bị âm thanh chất lượng nhất cho Quốc hội Lào, chúng tôi cảm nhận được niềm tin tưởng và tình hữu nghị thiêng liêng của 2 nước Việt – Lào.

âm thanh hội trường vietmoiaudio

dự án âm thanh hội trường vietmoiaudio

Dự án lắp đặt âm thanh hội trường tại tỉnh Hoà Bình

Dự án lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường tại tỉnh Hoà Bình bao gồm nhiều thiết bị cao cấp thuộc về các thương hiệu nổi tiếng như Electro – Voice, Yamaha,...

loa hội trường vietmoiaudio
Các thiết bị sử dụng trong dự án

Dự án lắp đặt âm thanh hội trường tại tỉnh Thái Nguyên

loa hội trường vietmoiaudio
Lắp đặt âm thanh hội trường tại tỉnh Thái Nguyên
loa hội trường vietmoiaudio
Dự án sau khi hoàn thành

Dự án lắp đặt âm thanh hội trường tại huyện Tiến Yên

Dự án lắp đặt âm thanh hội trường tại huyện Tiến Yên được chúng tôi sử dụng dàn loa Electro Voive cao cấp đến từ Mỹ. Hệ thồng loa cho chất âm mạnh mẽ, khả năng hoạt động liên tục trong nhiều giờ đồng hồ.

loa hội trường vietmoiaudio

dự án lắp đặt âm thanh hội trường vietmoiaudio

1. Loa hội trường là gì?

Loa hội trường là loại loa có công suất cao, chuyên phục vụ cho các hội trường có diện tích lớn. Nhằm sử dụng cho mục đích tổ chức một sự kiện nào đó với sự tham gia của rất nhiều người. Có thể là hội trường lớn trong tòa nhà hoặc cũng có thể là hội trường ngoài trời có sức chứa lên đến hàng nghìn người.

Để tổ chức thành công một sự kiện thì cần phải sử dụng đến hệ thống phát thanh với công suất lớn. Giúp cho tất cả mọi người tham gia ở gần hay xa khu vực khán đài đều có thể theo dõi sự kiện. Lúc này công dụng của nó được phát huy mang đến tối ưu âm thanh và công việc diễn ra thuận lợi hơn.

âm thanh hội trường vietmoiaudio

Công suất khủng

Sở hữu công suất khủng có thể phục vụ cho cả nghìn người thì đi với đó là một hệ thống âm thanh phải cực kì chất lượng. Công suất kèm theo cũng phải thuộc dạng ngang bằng với loa thì mới có thể tải trọng công suất, hoạt động trơn tru được.

Kích thước của một cây loa phục vụ cho hội trường thường sẽ khá lớn hoặc nếu không lớn thì lại do nhiều loa array đơn ghép với nhau nên sẽ chiếm không gian khá là nhiều. Ban tổ chức nên biết cách sắp xếp hợp lý để vừa mang tính thẩm mỹ vừa mang đến âm thanh tốt nhất cho người sử dụng.

Đối với một số “hội trường nhỏ” như phòng trà, đám cưới có không gian tổ chức sự kiện ở mức vừa phải, thì không cần công suất loa quá khủng. Điều này vừa gây lãng phí vừa gây ra sự khó chịu cho người nghe do âm thanh được tạo ra quá lớn, tạo áp lực lên khán phòng cũng như việc điều chỉnh loa cũng khá khó khăn. Để tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu thì việc lựa chọn loa cho hội trường có công suất nhỏ mà vẫn đảm bảo âm thanh bao quát toàn phòng cũng là hợp lý thôi. Không nhất thiết khi cứ nhắc đến loa hội trường là phải có công suất lớn, kích thước đồ sộ…

2. Những lưu ý khi mua loa dùng cho hội trường

Loa hội trường không phải là hình ảnh hiếm thấy đối với những tín đồ âm thanh. Và hầu hết chúng ta đều thiếu kinh nghiệm trong việc lựa chọn loại loa phù hợp. Vì thế để có thể chọn mua được loại loa thực sự chất lượng đồng thời phù hợp với nhu cầu thì các khách yêu hãy theo dõi những hướng dẫn dưới đây của Việt Mới nhé.

Lựa chọn thương hiệu của loa

Thương hiệu của loa là một yếu tố rất quan trọng khi chọn mua loa. Những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như JBL, Fatar, Randalll, Phonic, Next… luôn là những thương hiệu được khách hàng chú ý. Do đó quý khách nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu thật kỹ lưỡng về thương hiệu của các loại loa mà mình định chọn mua nhé.

Lựa chọn loại loa có khả năng phù hợp với các thiết bị âm thanh

Khi chọn mua loa thì bạn cần phải lưu ý đến trở kháng của loa và nhạc tính. Để có thể giúp lựa chọn được những bộ loa dùng cho hội trường nhỏ và có âm thanh tự nhiên, chân thực nhất. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì có thể tham khảo sự tư vấn của nhân viên bán hàng tại các cửa hàng bán loa.

Thử loa tại cửa hàng

Để có thể mua được loa sân khấu có chất âm phù hợp với quý khách thì việc yêu cầu được nghe thử ngay tại cửa hàng là điều không thể không làm. Điều này sẽ giúp quý khách đưa ra được đánh giá và so sánh chuẩn mực đối với sản phẩm định mua.

Lựa chọn kích cỡ và kiểu dáng của loa

Hội trường là nơi được thiết kế dành cho số lượng lớn người tới tham dự sự kiện. Nên bộ loa hội trường này ngoài yếu tố chất lượng âm thanh còn cần phải có kiểu dáng đẹp, để đảm bảo tính thẩm mỹ cho toàn bộ không gian hội trường. Bên cạnh đó thì kích cỡ của loa cũng phải tương thích với vị trí sắp đặt để tạo thuận tiện cho người sử dụng cũng như người nghe.

3. Các loại loa hội trường đang được ưa chuộng hiện nay

Thứ nhất phải kể đến loa JBL PRX 710

JBL PRX là loại loa xuất hiện trên thị trường với thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ sang chảnh. Chúng được đánh giá là loại loa có tính linh hoạt nhất trong dòng loa PRX 700.

Loa JBL PRX710 sở hữu một số tính năng đặc biệt như:

+ Tính năng thiết kế với ống dẫn sóng giúp bảo hiểm chính xác.

+ Một công nghệ mang tên khuếch đại Class D, có khả năng dẫn truyền trực tiếp từ đầu vào microphone và mức dòng. Tích hợp 36mm cực gắn kết ổ cắm, xử lý tích hợp với hệ thống phun đúc ly ủng hộ, giúp vận chuyển dễ dàng… Điều này đã khiến cho sản phẩm được ưa chuộng trên toàn châu Âu.

Thứ hai là loa JBL STX 835 có công suất lớn

Thông số kỹ thuật của loa JBL STX835

+ Dải tần số (-10 dB) 32 Hz – 20 kHz

+ Tần số đáp ứng (± 3 dB) 43 Hz – 20 kHz

+ (Liên tục / đỉnh / chương trình)

+ Xếp hạng Maximum SPL 134 dB SPL Đỉnh

+ Trở kháng danh 4ΩInput Connectors Hai NL4

+ Chế độ hoạt động Full

+ Pattern bảo hiểm 60˚ × 40˚ danh nghĩa

+ Độ nhạy (1W / 1m) 96 dB

+ Công suất 1.600 W / 3200 W / 6400 W

+ Phạm vi / Bi – Amp với mạng chéo giữa cao thụ động nội bộ

+ Kích thước (H x W x D) 1.066 mm x 568 mm x 573 mm (42.0 ” x 22.4 ” x 22.6 ”)

Loa JBL STX835 có khả năng phát ra âm thanh cực kỳ sống động, rõ nét với độ phủ rộng. Vì nó chứa bên trong tất cả những thông số kỹ thuật chuẩn mực nhất.

Loa JBL PRX425

JBL PRX 425 thực sự là sản phẩm đẹp cả người lẫn nết. Ngoài việc nó được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với thiết kế cực kỳ tinh xảo. Thì tất cả các linh kiện của PRX 425 đều được thiết kế đạt tiêu chuẩn kiểm định rất nghiêm ngặt.

Loa có công suất lớn kết hợp với tiếng bass trầm và khả năng tách bạch âm trầm, âm trung, âm cao. Giúp mang đến cho người nghe cảm giác sống động của từng loại nhạc cụ như được hòa mình vào trong thế giới âm thanh chân thực nhất.

4. Giới thiệu về các dòng loa hội trường giá rẻ, loa hội nghị cao cấp

Đối với các dòng loa chuyên phục vụ cho hội trường sân khấu, các trung tâm hội nghị thì phải kể đến:

+ Loa hội trường treo tường

Đây là dòng sản phẩm loa treo tường được ra mắt với phiên bản cực gọn nhẹ, đáp ứng phần lớn nhu cầu của người tiêu dùng. Loại loa treo tường này có ưu điểm là giá thành phải chăng, âm thanh đem lại chất lượng cực tốt.

+ Loa hội trường JBL

Là loại loa với công suất lớn, kiểu dáng cùng thiết kế khá sang trọng lịch sự, lại được hàng ngàn khách hàng tin tưởng và sử dụng. Thương hiệu này có 1 số dòng loa có thể đáp ứng cho không gian lớn từ 50-100 m2.

+ Loa hội nghị sub bass 40 công suất lớn

Dòng loa được ví như một thiết bị mạnh mẽ trong dàn âm thanh hội trường. Với dòng loa dùng cho sân khấu hội trường cực mạnh, trống cho âm trầm cực tốt, mang lại uy lực cao.

+ Loa hội trường Trung Quốc JBL SRX 728S (Loa Sub Bass)

Dòng loa JBL SRX 728S cũng là một trong những dòng loa Trung Quốc giúp bạn sở hữu một dàn âm thanh hoàn chỉnh. Sản phẩm này chính là dòng loa Sub bass có chất lượng tốt của hãng JBL hiện nay. Loa JBL SRX 728S sử dụng 2 bass cỡ lớn giúp mang tới âm thanh “chắc nịch” khiến siêu lòng người nghe.

+ Loa sân khấu 4 tấc

Cặp loa sân khấu 4 tấc là loại loa thùng sơn cao cấp chống trầy. Chất gỗ của loa tốt, tạo nên âm sắc cực chắc, sâu, đầy uy lực nên có thể chơi ngoài trời cực đã. Sản phẩm này có thể giúp tiếng hát của bạn trở nên sáng và mềm mại hơn. Bạn có thể xem chi tiết về loại loa sân khấu này Tại Đây

Trên đây là thông tin khái quát về 4 loại loa sân khấu, loa hội nghị chuyên phục vụ cho các trung tâm hội nghị, sân khấu, hội trường, phòng họp lớn…

5. Báo giá loa hội trường tốt nhất hiện nay

Trên thị trường hiện nay giá bán loa có rất nhiều mức khiến khách hàng nhiều lúc không biết được đâu mới là giá chính xác. Nhưng bạn hoàn toàn có thể yên tâm về giá thành của chúng tôi khi đến với Việt Mới Audio.

Việt Mới là địa chỉ uy tín và đáng tin cậy với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, phân phối độc quyền sản phẩm từ Bồ Đào Nha. Việt Mới Audio đảm bảo chuyên cung cấp các sản phẩm về loa hội nghị, loa sân khấu và cục đẩy crown với chất lượng tốt nhất và mức giá luôn rẻ nhất trên thị trường. Ở đâu rẻ nhất, Việt Mới rẻ hơn.

Nếu bạn đang có nhu cầu mua loa hội nghị, loa sân khấu hội trường giá rẻ thì hãy nhanh chóng liên hệ với Việt Mới Audio. Thông qua số Hotline: (0977 38 9999) để nhận được những báo giá cụ thể. Cũng như nhận được những tư vấn chính xác nhất về các dòng loa hội nghị hội trường số 1 thị trường.

6. Lý do tại sao nên chọn loa hội trường?

Hệ thống loa có âm thanh bass sâu và ấm

Chất lượng âm thanh là điều mà người dùng quan tâm nhất khi chọn lựa một thiết bị âm thanh. Chính vì vậy mà loa hội trường luôn giữ chân người dùng bởi tính năng ưu việt về chất âm. Với một chất âm bass sâu, trầm ấm, đem tới cho người nghe những thanh âm dịu êm, dễ chịu. Bên cạnh đó, hệ thống loa này không chỉ phục vụ cho việc tổ chức các sự kiện, mít tinh. Mà hoàn toàn có thể đáp ứng cả nhu cầu ca hát, giải trí của người dùng.

Loa có công suất lớn

Như đã nói ở trên, loa hội trường có công suất cực kỳ lớn. Bởi vì đặc điểm của không gian hội trường là không gian lớn. Nên thiết bị loa này sở hữu mức công suất hàng đầu, lớn hơn hẳn so với những dòng loa khác. Đây là một tính năng vượt trội, đáp ứng được âm thanh phát ra bao trùm toàn bộ hội trường. Nhờ vậy mà dù người ở xa nhất cũng có thể nghe được âm thanh một cách rõ ràng.

Loa có độ nhạy cao

Các thiết bị loa hội trường không những có công suất cực “khủng” mà còn có độ nhạy cao. Khi tín hiệu âm thanh đầu vào được nhận thì loa sẽ có tốc độ chu chuyển và xử lý nhanh. Để không bị gặp phải vấn đề chênh lệch về tín hiệu. Ví dụ như trường hợp không trùng khớp hoặc bị mất giai điệu, âm thanh…Thiết kế được chú trọng ở phần âm bass mang tới chất lượng âm thanh tốt, độ phủ rộng và đáp ứng cho số lượng lớn khán giả.

Loa hội trường Vietmoiaudio

Thiết kế loa gọn nhẹ, đẹp mắt

Đặc thù dòng loa này là được sử dụng trong không gian hội trường. Do đó mà các chuyên gia đã thiết kế theo hướng gọn nhẹ, tăng thêm tính năng tối ưu. Mà vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ, yếu tố chuyên nghiệp khi người dùng lựa chọn lắp đặt. Có thể kể đến một vài dòng loa nổi bật như: loa treo tường, loa array…

Loa có độ bền cao, sử dụng được lâu dài

Tuổi thọ của loa âm thanh hội trường thường bền bỉ, có độ bền cao, có thể sử dụng được lâu dài. Ngoài ra, loa hội trường còn có tính linh hoạt. Vừa có thể lắp đặt cố định mà lại vừa có thể mang đi khi lưu diễn.

7. Cách bố trí loa hội trường để đạt hiệu quả và chất lượng

Việc bố trí loa hội trường sao cho phù hợp, cũng là một yếu tố quyết định tới hiệu quả và chất lượng âm thanh. Chính vì vậy, Việt Mới Audio xin giới thiệu tới bạn một vài gợi ý trong cách bố trí loa, để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Để có thể bố trí được hệ thống loa hội trường cho âm thanh đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Trước tiên, bạn phải xác định diện tích của không gian để ước lượng cường độ âm thanh cần thiết. Đáp ứng nhu cầu cung cấp lượng âm thanh vừa đủ cho người nghe. Thông thường, muốn để âm thanh rõ ràng thì nguồn phát phải cần có cường độ âm lớn hơn môi trường khoảng 6dB. Như vậy, nếu muốn âm thanh chất lượng hơn thì mức chênh lệch phải từ 10-20dB. Để tính như vậy bạn cần phải căn cứ vào người ngồi xa loa nhất. Từ đó có thể trừ ra sự hao hụt cường độ do khoảng cách, để cho người đó vẫn có thể nghe được âm thanh.

Đối với trường hợp các sân khấu hội trường quá rộng hoặc không gian kéo dài. Khi bố trí cần phải bố trí các cột loa dọc phía sau. Từ đó tính toán độ trễ phù hợp để âm thanh phát ra từ các loa không bị chồng lên nhau. Tránh dẫn đến tình trạng dội âm, hú rít. Bạn có thể sử dụng thiết bị Delay line (tạo độ trễ cho loa) làm cho âm thanh đồng đều cho toàn không gian.

Loa hội trường Vietmoiaudio

Bố trí loa hội trường dùng để hội họp

Trong không gian hội trường hội họp, âm thanh được sử dụng để phát biểu là chủ yếu. Bạn nên bố trí treo loa dọc 2 bên tường để có thể phủ hết được không gian hội trường. Đây là một giải pháp tối ưu cho hệ thống âm thanh được nhiều người lựa chọn và hiệu quả nhất.

Bạn có thể gắn loa dọc theo các cây cột trong khán phòng, hoặc gắn trên trần nhà. Nhưng phải chú ý về chiều cao cũng như góc phóng của loa. Có thể sử dụng các loại giá treo loa chuyên dụng, cùng thương hiệu với loa để tăng tính thẩm mỹ. Tuy nhiên nên chọn những giá treo cho phép thay đổi độ nghiêng khi treo loa, để sử dụng tốt trong từng không gian cụ thể.

Cách bố trí loa hội trường cho sân khấu

Đối với các hội trường có sân khấu riêng để trình diễn ca nhạc, múa hát…Khi lắp đặt, ngoài việc bố trí hệ thống loa treo tường, thì cần phải trang bị hệ thống loa hội trường dành riêng cho sân khấu.

Trong trường hợp này, người dùng có thể sử dụng phương pháp chồng loa Full range lên trên loa Sub. Việc này giúp cho âm thanh trải đều mọi giải tần. Ngoài ra, bạn cũng có thể trang bị những dàn khung để treo loa và sử dụng loa line array. Như vậy sẽ vừa đảm bảo tính thẩm mỹ mà vẫn mang đến hiệu quả âm thanh cao.

Loa hội trường Vietmoiaudio

Cách bố trí loa cho sự kiện ngoài trời

Đối với hệ thống loa hội trường dành cho việc tổ chức đám cưới, sự kiện ngoài trời. Thì yêu cầu phải có cụm loa sân khấu cho người trình diễn và cụm loa Full range + Sub cho cả người nghe. Trường hợp khi không gian của sân khấu ngoài trời quá rộng thì có thể bố trí thêm loa dọc. Như vậy sẽ đảm bảo được âm thanh vẫn truyền đi tốt cho người tham dự ngồi phía xa.

Một vài điểm lưu ý khi bố trí loa hội trường

Lưu ý khi lắp đặt không nên để mặt loa song song với mặt tường phía đối diện. Thay vào đó, hãy bố trí loa theo góc độ hình nan quạt và tránh việc treo các loa cùng một hướng. Như vậy thì các loa có độ nhạy cao hoặc công suất lớn sẽ hướng vào các góc có đường đi âm thanh xa nhất.

Ngoài ra, khi bố trí nên lưu ý là bố trí loa hội trường cho các sự kiện ngoài trời lớn thường sử dụng khung treo sẵn. Đồng thời sử dụng các loa line array với thiết kế hiện đại nhất để có thể đáp ứng tính tối ưu đối với các hệ thống âm thanh.

Chúng tôi để contact dưới đây để bạn tiện liên hệ:

Hotline: 0977 38 9999

Email: vietmoiaudio@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/vietmoiaudio/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoXbID-Tu6yvWC3Ufhoc5Sw

Website: https://vietmoiaudio.com

Xếp hạng: 4,3– ‎13589 Đánh giá – Giá ‎9.500.000 ₫ – 198.000.000 ₫

Tin Hot Nhất