Dự án lắp đặt hệ thống Toa VM 2000 thông báo khẩn cấp 0977 38 9999

Sản phẩm hệ thống Toa VM 2000 thông báo hỏa hoạn cao cấp

Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Bán chạy nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán

  [show_more align=”center” size=”200″ more=”Xem Thêm ⇊” less=”Rút Gọn ⇈”]

  Giảm -14%
  Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giảm -33%
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • # Mua nhiều
 • # Qùa tặng khủng
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Bán chạy nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Khuyến mãi sốc
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Qùa khủng
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
 • #Mua nhiều
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Qùa hấp dẫn
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 7 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Khuyến mãi sốc
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Mua nhiều
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Bán chạy
 • # Yêu thích nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  8.100.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  5.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Qùa hấp dẫn
 • Chương trình khuyến mại
  1.380.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
  1.170.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
  1.710.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  1.750.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  720.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  1.860.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -31%
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  270.000 185.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -28%
  290.000 210.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  [/show_more]

  TOA VM 2000 – hệ thống âm thanh thông báo khẩn cấp | Việt Mới Audio

  Trong hệ thống âm thanh chúng ta sử dụng hàng ngày, chắc chắn không thể thiếu bộ âm thanh thông báo. Đặc biệt, đảm bảo an toàn, âm thanh báo khẩn là điều cần thiết. Đối với hệ thống thiết bị âm thanh TOA, ta ấn tượng với loạt sản phẩm về âm thanh thông báo của thương hiệu này. 

  Một trong số sản phẩm nổi bật của thương hiệu này là TOA VM 2000. Thiết bị là hệ thống âm thanh báo khẩn được ứng dụng phổ biến xung quanh ta. Cùng tìm hiểu rõ hơn về hệ thống thiết bị này. Ta có thêm được 1 kiến thức cho việc thiết kế hệ thống âm báo khẩn cấp cho sinh hoạt của mình. 

  MỤC LỤC

  =======================================================

  1. TOA VM 2000 là gì?

  TOA VM-2000 là hệ thống âm thanh thông báo khẩn cấp thuộc hệ thống âm thanh TOA. Sản phẩm phục vụ mục đích thông báo cháy nổ, cảnh báo phân vùng công trình tòa nhà, cảnh cáo di dời dân cư gấp,… Tất cả các thông báo thuộc diện “thông báo khẩn cấp” đều sẽ sử dụng TOA VM 2000. Sở hữu hiệu năng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của các ứng dụng khác nhau. Ví như khu nhà văn phòng, trường học, trung tâm mua sắm, siêu thị, nhà máy, bệnh viện và bến xe….

  VM 2000 cung cấp tới 5 vùng loa. Có thể mở rộng hệ thống bằng cách kết hợp nhiều hệ thống với nhau, tối đa 45 vùng loa. Đây là hệ thống âm thanh lý tưởng cho công trình tòa nhà, bến xe diện tích từ nhỏ tới trung bình.

  2. Phạm vi ứng dụng của hệ thống TOA VM 2000 trong điều kiện nào?

  TOA VN 2000 thường được sử dụng trong nhà máy, trường học, cơ sở kinh doanh, bến xe,… với diện tích trung bình. Giới hạn cho không gian số vùng loa ít hoặc công suất từng zone nhỏ. Sản phẩm giúp tối ưu chi phí hệ thống thông báo khẩn cho các điều kiện môi trường này.

  3. Ưu điểm hệ thống TOA VN 2000 là gì?

  3.1 Là thiết bị tối ưu “tất cả trong 1 thiết bị”

  TOA VM 2000 đã bao gồm đầy đủ bộ. Bộ của sản phẩm có: chọn vùng, bộ tiền khuếch đại , tăng âm công suất, các ngõ ra – vào giao tiếp với Micro chọn vùng từ xa, phím chọn vùng trước mặt. Các đèn hiện thị, báo lỗi. Các khe cắm mở rộng. Tất cả thu lại trong một thiết bị TOA VM 2000 cho sự thuận tiện, tối giản nhất khi sử dụng.

  3.2 Thuận tiện mở rộng hệ thống theo nhu cầu

  TOA VM-2000 thiết kế đơn giản và được bán với giá thành phù hợp. Nó cho phép mở rộng theo yêu cầu phát triển hệ thống. Ta lấy ví dụ: Với 5 vùng loa tiêu chuẩn đi kèm có thể không đủ. Thiết bị sẽ kết nối thêm thiết bị khác để thêm 5 vùng loa. Đồng thời tăng gấp đôi công suất ngõ ra. Tối đa ta có thể mở rộng lên tới 45 vùng loa.  

  Tối ưu 2 loại công suất trong 1 TOA VM 2000: 120W (VM-2120) và 240W (VM-2240). Sử dụng cho cả 5 vùng loa kết nối thêm.

  Hỗ trợ tăng âm mở rộng công suất nếu cần lên đến thông số P – 2240 (240W).

  3.3 Micro cho phép chọn vùng từ xa mở rộng tính năng hệ thống

  Sản phẩm hỗ trợ tối đa 4 Micro thông báo chọn vùng từ xa.

  Sử dụng thêm bộ Micro cho thông báo chọn vùng từ xa. Ta có thể sử dụng thêm micro RM-200M. Sản phẩm đó giúp người vận hành có thể thông báo tới từng vùng loa riêng biệt. Hoặc nó thông báo khẩn cấp tới toàn bộ vùng loa khi cần thiết. Nội dung thông báo được đọc trực tiếp hoặc thông qua kích hoạt các bản tin thông báo ghi âm sẵn. Micro chọn vùng từ xa có thể kết nối với bộ RM – 210, mở rộng phím chức năng khi cần thiết.

  3.4 Bo mạch giúp thông báo mở rộng khả năng của hệ thống

  Với bất kỳ bộ TOA VM-2000 nào cũng dễ dàng nâng cấp. Bằng cách lắp thêm một số tuỳ chọn như là bo mạch lưu bản tin ghi âm sẵn EV-200M. Trong bo mạch có sẵn 2 bản tin thông báo khẩn cấp, 5 bản tin thông báo chung cùng một tiếng chuông đi kèm.

  Khả năng phát hiện lỗi rất thông minh. Khi TOA VM-2000 được lắp đặt thêm bo mạch giám sát SV-200MA thì hệ thống có khả nặng tự động phát hiện lỗi. Các lỗi hở mạch, ngắn mạch, chạm đất hoặc các lỗi khác được thông báo tứ thì. Nó làm đơn giản trong vận hành hệ thống và nếu phát hiện lỗi sẽ thông báo ngay lặp tức cho người vận hành biết trạng thái lỗi. Cũng để đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, VM – 2000 hoạt động được với nguồn AcQuy 24V trong trường hợp nguồn điện chính bị ngắt đột ngột.

  3.5 Thuận lợi tối đa đối với người sử dụng

  Sản phẩm thiết kế vô cùng đơn giản trong việc vận hành và sử dụng. Mang cấu tạo của công nghệ tiên tiến nhưng hoàn toàn dễ dàng trong lắp đặt. Cho người dùng cảm thấy thoải mái, thuận tiện khi sử dụng, lắp đặt.

  3.6 Phù hợp với kinh tế đầu tư cho sản phẩm

  TOA VM 2000 bản thân đã là một “hệ thống âm thanh báo khẩn cấp”. Một bộ TOA VM 2000 tối ưu hầu hết các thiết bị cho 1 bộ âm thanh thông báo. Vậy nên nó giúp tối ưu kinh tế cho bạn khi đầu tư vào hệ thống âm thanh thông báo của mình. Đặc biệt phù hợp với những không gian nhỏ và trung bình. Với không gian mang diện tích giới hạn, chúng ta không phải đầu tư quá nhiều chi phí vào bộ âm thanh báo khẩn. Mà ta vẫn có thể sở hữu hệ thống âm báo cần thiết trong cuộc sống này.

  4. Nhược điểm của hệ thống thông báo khẩn TOA VM 2000 là gì?

  Sở hữu rất nhiều tính năng ấn tượng, thuận tiện cho 1 hệ thống báo khẩn lý tưởng. Tuy nhiên, như bao thiết bị điện tử khác, VM 2000 cũng có một vài khuyết điểm nhỏ. Chúng ta lưu ý các khuyết điểm đó để thiết kế dàn âm thanh thông báo sao cho hợp lý, tránh rủi ro không đáng có.

  Cấu hình thiết kế theo bảng cấu hình có sẵn của thiết bị.

  Tính linh hoạt chưa cao do tất cả các cấu hình, bảng cấu hình đều đã cố định.

  Báo cháy toàn vùng. Điều này dễ gây ồn ào cho cả 1 hệ thống lớn nếu công tắc báo cháy ở 1 vùng trong hệ thống được kích hoạt.

  Hỗ trợ tới 45 vùng loa, nhưng công suất sử dụng thường nhỏ.

  Công suất mỗi Zone không quá 240W, hạn chế cho sử dụng

  Tăng âm dự phòng chỉ có thể chạy BGM hoặc dự phòng. Không thể đồng thời sử dụng cả chức năng BGM và dự phòng cùng 1 lúc.

  5. Các đặc trưng cho hệ thống TOA VM 2000

  Mỗi tăng âm VM-2000 có 5 vùng loa.

  Mỗi tăng âm VM-2000 có thể kết hợp với nhau để gia tăng số lượng vùng loa. Tối đa sử dụng 45 vùng loa.

  Khi sử dụng thêm mô đun giám sát SM-200M cho phép hệ thống liên tục giám sát các thông số hệ thống như: CPU, ngắn hay hở hay chạm đất mạch đường loa, nguồn điện. Các tín hiệu giám sát sẽ được hiển thị trên bảng trạng thái hệ thống.

  Khi sử dụng thêm mô đun phát tiếng EV-200M. Nó cho phép phát 5 thông điệp ghi âm trước và 2 thông điệp khẩn cấp ghi âm trước.

  Phát thanh khẩn cấp theo chuẩn EN60849.

  Khi phát thanh khẩn cấp, âm lượng phát thanh là lớn nhất.

  Có 4 cấp độ ưu tiên để phát thanh và phát thanh khẩn cấp có mức ưu tiên cao nhất.

  Điện áp đường loa 100V/70V/50V.

  Hệ thống có thể kết nối lên đến 4 remote microphone (RM-200M) và tổng khoản cách lên đến 800m.

  RM-200M phát thanh rõ ràng, hiệu suất cao nhờ kèm theo bo mạch nén. Thiết bị mang 15 phím chọn, có thể mở rộng lên đến 105 phím chọn khi sử dụng thêm bàn phím mở rộng RM-210.

  6. Các thiết bị kết hợp với TOA VM 2000 để tạo nên một hệ thống báo hiệu khẩn hoàn hảo là gì?

  6.1 Micro TOA RM-200M

  Sử dụng thêm bộ Micro TOA RM-200M cho thông báo chọn vùng từ xa. Sản phẩm giúp người vận hành có thể thông báo tới từng vùng loa riêng biệt. Hoặc thiết bị thông báo khẩn cấp tới toàn bộ vùng loa khi cần thiết. Nội dung thông báo được đọc trực tiếp, thông qua kích hoạt các bản tin thông báo ghi âm sẵn. Micro chọn vùng từ xa có thể kết nối với bộ RM – 210, mở rộng phím chức năng khi cần thiết.

  6.2 Amply cho tăng âm thanh: Amply TOA VM-2240, VM-2120

  TOA VM-2000 có 2 lựa chọn thiết bị amply tăng âm thanh. Đó là TOA VM – 2240 sẽ cung cấp 240W âm thanh. Thứ 2 là TOA VM-2120 cung cấp 120W âm thanh. Cả hai thiết bị đều cung cấp đủ 4 đầu vào âm thanh. Bốn đầu bao gồm nhạc nền đầu vào và đầu ra loa phần. Trong đó sẽ có một bộ suy giảm nội bộ và 5 vùng chọn. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp tối đa 9 tăng âm, tạo 45 vùng chọn trong 1 hệ thống.

  Với mỗi hệ thống TOA VM – 2000 đều được trang bị 3 ngõ vào cho Line và Mic, 2 ngõ vào cho nhạc nền BGM, cho khả năng thông báo từ xa bằng Micro chọn vùng từ xa hoặc truyền qua thông báo thoại. Tất cả tính năng điều khiển và đèn hiển thị trạng thái đều được bố trí với sự logic cao, dễ dàng theo dõi và vận hành hệ thống. Sản phẩm điều chỉnh âm sắc riêng biệt cho từng ngõ vào. Giúp đạt được chất lượng âm thanh tốt nhất khi thông báo hoặc phát nhạc nền. Tín hiệu sau khi được xử lý được gửi tới vùng loa bất kỳ trong năm vùng loa. Các thông báo tự động tới tất cả các vùng loa trong trường hợp khẩn cấp.

  6.3 Module giám sát TOA SM-200M

  Khi sử dụng thêm module giám sát TOA SM – 200M sẽ cho phép hệ thống liên tục giám sát các thông số hệ thống. Đó là CPU, ngắn hay hở hay chạm đất mạch đường loa, nguồn điện. Các tín hiệu giám sát sẽ được hiển thị trên bảng trạng thái hệ thống.

  6.4 Module phát tiếng TOA EV-200M

  Khi sử dụng thêm module phát tiếng TOA EV-200M, sản phẩm cho phép phát 5 thông điệp ghi âm trước. Cùng với đó là 2 thông điệp khẩn cấp ghi âm trước.

  Khi kết hợp nhiều hệ thống TOA VM – 2000 thì 1 hệ thống TOA VM – 2000 sẽ làm chức năng điều khiển chính. Các bộ khác sẽ là phụ.

  Hệ thống âm thanh TOA VM – 2000 có thể vừa phát thanh thông báo chung, vừa phát thanh thông báo khẩn cấp.

  7. Việt Mới Audio– đơn vị phân phối TOA VM 2000 chính hãng

  Việt Mới Audio là đại lý phân phối ủy quyền trực tiếp các sản phẩm từ TOA – JAPAN. Việt Mới Audio tự hào mang tới sản phẩm TOA VM 2000 với đầy đủ quyền lợi bảo hành tới quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm TOA VM 2000 cùng với thiết bị âm thanh đi kèm hệ thống này, đều được đảm bảo chất lượng, uy tín. Các bạn an tâm đặt niềm tin với Việt Mới Audio, an tâm đến đây, “rinh” về hệ thống TOA VM 2000 siêu xịn, đáng đồng tiền bát gạo. Bởi chất lượng và uy tín thương hiệu mà chúng tôi mang lại sẽ không làm các bạn phải thất vọng.

  Hơn thế nữa, Việt Mới Audio có đội ngũ chuyên gia thiết bị âm thanh uy tín, dày kinh nghiệm với nhiều bản thiết kế ứng dụng hệ thống TOA VM 2000. Chuyên gia thiết bị âm thanh hay nhân viên của Việt Mới tự tin sẽ giúp quý khách hàng có thể sử dụng sản phẩm trong công việc hay cuộc sống của mình một cách tối ưu nhất. 

  Liên hệ tới chúng tôi – Việt Mới Audio, khi bạn cần tư vấn và đầu tư sản phẩm:

  Hotline: 0977 38 9999

  Email: vietmoiaudio@gmail.com

  Facebook: https://www.facebook.com/vietmoiaudio/

  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoXbID-Tu6yvWC3Ufhoc5Sw

  Website: https://vietmoiaudio.com

  Xếp hạng: 4,4 – ‎5831 Đánh giá – Giá ‎10.000.000 ₫ – 50.000.000 ₫

  Tin Hot Nhất