Loa xem phim JBL (đầy đủ CO, CQ)
348.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
278.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -8%
50.000.000 46.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
18.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -4%
117.400.000 112.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
347.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
699.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Xem Thêm ⇊

348.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
278.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -8%
50.000.000 46.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
18.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -4%
117.400.000 112.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
347.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
699.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1.380.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
1.190.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
38.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

78.880.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

38.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

68.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

175.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

71.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

47.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

7.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

6.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
19.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

27.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

13.149.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
28.690.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

14.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

20.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
9.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1.770.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
5.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

14.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

6.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

16.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

23.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

45.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
31.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

39.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán

Rút Gọn ⇈

Loa xem phim PIEGA (đầy đủ CO, CQ)
233.000.000

Giảm -0%
70.500.000 70.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
236.000.000 235.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
15.000.000 14.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
5.700.000.000 5.680.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

2.222.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
1.105.000.000 1.104.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

1.070.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
178.400.000 177.900.000

Xem Thêm ⇊

233.000.000

Giảm -0%
70.500.000 70.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
236.000.000 235.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
15.000.000 14.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
5.700.000.000 5.680.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

2.222.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
1.105.000.000 1.104.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

1.070.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
178.400.000 177.900.000

Giảm -0%
352.400.000 351.900.000

Giảm -0%
268.200.000 267.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -0%
472.200.000 471.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -0%
486.600.000 486.100.000

Giảm -0%
216.600.000 216.100.000

Giảm -0%
131.200.000 130.700.000

Giảm -1%
76.050.000 75.550.000

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -3%
16.880.000 16.380.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -3%
13.200.000 12.800.000

Giảm -1%
43.990.000 43.490.000

187.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán

Rút Gọn ⇈

Loa xem phim Klipsch (đầy đủ CO, CQ)
Giảm -2%
55.000.000 54.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
60.000.000 59.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
79.000.000 78.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
95.000.000 94.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

150.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -0%
245.000.000 244.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
345.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
7.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -3%
9.300.000 9.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -2%
11.000.000 10.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Xem Thêm ⇊

Giảm -2%
55.000.000 54.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
60.000.000 59.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
79.000.000 78.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
95.000.000 94.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

150.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -0%
245.000.000 244.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
345.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
7.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -3%
9.300.000 9.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -2%
11.000.000 10.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

13.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -4%
31.000.000 29.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

5.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
5.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -3%
8.800.000 8.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -6%
5.300.000 5.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -3%
11.600.000 11.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -4%
5.200.000 5.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

4.770.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
170.000.000 169.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -0%
441.000.000 440.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
277.000.000 276.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -2%
91.000.000 89.400.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
73.500.000 73.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
64.000.000 63.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -1%
97.000.000 95.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -3%
39.000.000 38.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -4%
13.300.000 12.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -2%
32.000.000 31.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -4%
12.000.000 11.490.000

Giảm -6%
9.000.000 8.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -7%
7.000.000 6.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -6%
8.800.000 8.290.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -7%
7.200.000 6.690.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
Giảm -6%
8.200.000 7.690.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -4%
13.500.000 12.990.000

Giảm -5%
11.000.000 10.490.000

Giảm -5%
10.800.000 10.290.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -4%
11.500.000 10.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -1%
49.000.000 48.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán

Rút Gọn ⇈

Loa xem phim BW (đầy đủ CO, CQ)
Giảm -2%
98.800.000 96.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -7%
150.000.000 139.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -3%
34.000.000 32.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -2%
230.000.000 226.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -6%
15.000.000 14.100.000

Giảm -1%
580.000.000 571.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -2%
128.800.000 126.800.000

Giảm -3%
68.800.000 66.800.000

Giảm -6%
18.000.000 17.000.000

Giảm -1%
126.000.000 124.500.000

/ 1 đã bán
Giảm -5%
800.000.000 758.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -1%
170.000.000 168.500.000

/ 1 đã bán
Giảm -1%
110.000.000 108.500.000

/ 1 đã bán
Giảm -8%
31.000.000 28.500.000

/ 1 đã bán
105.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
/ 1 đã bán
/ 1 đã bán
67.400.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
53.500.000

33.000.000

/ 1 đã bán
72.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
100.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
20.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
24.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
Giảm -25%
1.990.000 1.490.000

/ 2 đã bán

Tư vấn lắp đặt loa xem phim cho dàn âm thanh xem phim – 0977 38 9999

Video: Dàn karaoke cao cấp đến từ thương hiệu Mỹ – Electro Voice

Video: Tìm Hiểu Chi Tiết Về Siêu Phẩm Mới Loa Karaoke LYNZ FI 15

Sản phẩm loa xem phim cho phòng chiếu phim cao cấp

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Loa xem phim cao cấp chất lượng chính hãng giá rẻ | Việt Mới Audio

Xây dựng một không gian sống hiện đại, tiện nghi là mong muốn của mọi người trong xã hội hiện đại. Hệ thống karaoke gia đình, âm thanh nghe nhạc, âm thanh xem phim ngày càng nhận được sự quan tâm của khách hàng. Chính vì vậy, Việt Mới Audio luôn tập chung thiết kế những giải pháp âm thanh tối ưu nhất giúp bạn nâng cao chất lượng cuộc sống. Hệ thống loa xem phim là một trong những giải pháp quan trọng ấy. Hệ thống loa xem phim với các thiết bị chính hãng, được nhập khẩu trực tiếp và phân phối ra thị trường với mức giá tốt nhất.

MỤC LỤC

1.Loa xem phim là gì?

2. Hoạt động của loa trong hệ thống âm thanh xem phim

3. Lưu ý khi lựa chọn loa xem phim cho dàn âm thanh

Loa xem phim là gì?

Trong một dàn âm thanh từ đơn giản đến phức tạp, loa luôn đóng vai trò là nguồn phát quan trọng quyết định hiệu quả âm thanh của của bộ dàn, quyết định chất âm thanh đưa đến tai người nghe.

Loa xem phim là thiết bị được sử dụng với mục đích thể hiện những hiệu ứng âm thanh sống động khi xem phim, hoạt động với nguyên lý đặt người nghe vào trung tâm không gian để âm thanh từ bộ phim có thể bao quanh người nghe. Loa xem phim mang những đặc trưng riêng so với loa nghe nhạc hay loa karaoke, trong đó đặc điểm nổi bật nhất là thường sử dụng thiết lập hệ thống âm thanh vòm, từ 5.1 cho tới Atmos 9.2.4.

Loa xem phim cho dàn âm thanh gia đình

Hoạt động của loa trong hệ thống âm thanh xem phim

Khác với loa nghe nhạc hay loa karaoke, loa xem phim hoạt động theo hệ thống âm thanh vòm. Đối với các phòng xem phim gia đình hay phòng chiếu phim kinh doanh thì có 2 cấu hình quen thuộc là dàn âm thanh 5.1 và dàn âm thanh 7.1. Đây là 2 hệ thống âm thanh vòm được sử dụng nhiều trong các dàn âm thanh.

Loa xem phim cho dàn âm thanh gia đình

Hệ thống âm thanh 5.1

Với các phòng chiếu phim có diện tích nhỏ hệ thống loa có 5.1 là lựa chọn hàng đầu. Hệ thống âm thanh 5.1 là dàn âm thanh hoạt động với 6 loa bao gồm 1 loa sub và 5 loa vệ tinh. Cụ thể hệ thống được thiết kế như sau:

+ 2 loa Front hay còn gọi là loa trước. Loa trước thực hiện chức năng phát ra âm thanh bên trái và bên phải của không gian, kết hợp với loa trung tâm tạo ra tổng thể âm thanh hoàn chỉnh

+ 1 loa Center hay còn được là loa trung tâm. Loa Center thực hiện chức năng phát ra âm thanh chính của bộ phim là lời thoại nhân vật hay phần lời của bài hát.

+ 2 loa Surround hay còn có tên gọi khác là loa vòm. Thiết bị cho phép phát ra các âm thanh và hiệu ứng của bộ phim. Mang đến cảm nhận chân thực khi theo dõi các bộ phim.

Ngoài ra loa sub hay loa siêu trầm là thiết bị không thể thiếu với bất kì dàn âm thanh nào. Với khả năng cho ra những âm thanh ở tần số thấp và xử lý âm trầm, thiết bị mang đến sự kịch tính nhờ âm thanh.

Hệ thống âm thanh 7.1

Nếu bạn mê đắm những trải nghiệm âm thanh ở các rạp chiếu phim thì chắc chắn hệ thống âm thanh 7.1 sẽ làm hài lòng bạn. So với hệ thống âm thanh 5.1, hệ thống âm thanh 7.1 được bổ sung thêm hoạt động của loa vòm nữa được gọi là loa rear surround. Với sự bổ sung thêm 2 chiếc loa này, sẽ mang đến người nghe những cảm nhận về âm thanh ở mức bao trùm và có chiều sâu hơn.

Nếu căn phòng bạn sử dụng để thiết kế không gian giải trÍ của diện tích rộng, gia đình bạn thường xuyên đón tiếp bạn bè hoặc đong thành viên thì nên sử dụng hệ thống âm thanh 7.1. Chắc chắn rằng, chất lượng tuyệt vời của hệ thống âm thanh không kém cạnh những rạp chiếu phim chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng bạn và gia đình.

Lưu ý khi lựa chọn loa xem phim cho dàn âm thanh

Khi lắp đặt bất kì một dàn âm thanh nào, bạn cũng nên tìm hiểu kĩ về hệ thống âm thanh đó để đưa ra những quyết định phù hợp nhất. Bạn có thể tham khảo những yêu cầu dưới đây để lựa chọn loa xem phim cho dàn âm thanh:

1. Xác định mục đích sử dụng hệ thống

Với các thiết bị âm thanh hiện đại, nếu nắm rõ và xác định được mục đích sử dụng thì bạn có thể lựa chọn được một thiết bị tích hợp nhiều kĩ năng. Với một dàn âm thanh xem phim, bạn cũng có thể tích hợp để nghe nhạc hay chơi game. Việc xác định được mục đích sử dụng sẽ giúp bạn lựa chọn được thiết bị phù hợp để phục vụ cho các nhu cầu sử dụng.

2. Xác định không gian sử dụng thiết bị

Việc xác định không gian lắp đặt hệ thống là rất quan trọng. Nếu gia đình bạn sống ở nhà chung cư có thể lắp đặt hệ thống âm thanh tại phòng khách cùng khách. Nếu bạn có điều kiện dành cả 1 phòng trống cho không gian giải trí thì việc thiết kế cũng khác. Với các gia đình đông người hay thường xuyên dẫn bạn bè về chơi, hệ thống âm thanh xem phim cần được sử dụng trong không gian rộng hơn.

3. Lựa chọn các sản phẩm với giải pháp thiết kế phù hợp

Việc lựa chọn các thiết bị loa đến từ các thương hiệu sẽ khiến người dùng phân vân. Có rất nhiều các sản phẩm loa xem phim đến từ các hãng sản xuất khác nhau. Nếu bạn am hiểu về các thiết bị âm thanh có thể lựa chọn theo sở thích. Tuy nhiên nếu bạn không có am hiểu về lĩnh vực này có thể tham khảo ở các bên chuyên nghiệp. Từ đó lựa chọn ra sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế và các yêu cầu khác.

Việc đưa ra một giải pháp thiết kế giúp hệ thống âm thanh hoạt động hiệu quả. Sự sắp xếp các thiết bị giúp dàn âm thanh khai thác được công năng của các thiết bị một cách tối ưu. Đồng thời sự hoạt động tương thích giữa các thiết bị cũng nhờ vậy mà hiệu quả hơn.

Việt Mới Audio là đơn vị cung cấp những giải pháp âm thanh chuyên nghiệp với hệ thống thiết bị âm thanh nhập khẩu trực tiếp chính hãng. Nếu bạn còn phân vân về các giải pháp âm thanh cho ngôi nhà của mình hãy liên hệ ngay với các chuyên viên của Việt Mới Audio để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng nhất.

Xếp hạng: 4,9 – ‎15988 Đánh giá – Giá ‎9.000.000 ₫ – 39.000.000 ₫

Tin Hot Nhất