Tư vấn, lắp đặt loa nén, hệ thống âm thanh thông báo – 0977 38 9999

Sản phẩm loa nén, hệ thống âm thanh thông báo

Giảm -33%
2.000.000 1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 8 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 11 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán

Xem Thêm ⇊

Giảm -33%
2.000.000 1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -33%
2.000.000 1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -33%
2.000.000 1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -33%
2.000.000 1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 8 đã bán
Giảm -33%
2.000.000 1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -33%
2.000.000 1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 5 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 5 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 11 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 10 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 11 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 10 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 10 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 8 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 8 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 9 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 7 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
8.100.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 5 đã bán
5.200.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
1.380.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
1.170.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
1.710.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
1.750.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
720.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
1.350.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
1.860.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -31%
270.000 185.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -28%
290.000 210.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán

Rút Gọn ⇈

Loa nén là gì? Địa chỉ cung cấp loa nén | Việt Mới Audio

Hoạt động với công suất lớn và độ bền cao, loa nén là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống âm thanh thông báo. Loa nén với nhiều ưu điểm đặc thù, là giải pháp cho các hệ thống âm thanh nhà xưởng, âm thanh thông báo phường xã hay âm thanh công cộng. Việt Mới Audio là địa chỉ uy tín cung cấp các sản phẩm loa kéo chất lượng. Mang đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn khi có nhu cầu sử dụng.

MỤC LỤC

=======================================================

Loa nén là gì?

Loa nén là thiết bị quan trọng giúp truyền tải thông tin, thông báo đến nhiều người. Với một âm lượng lớn giúp thông tin truyền đến chính xác và tiết kiệm thời gian. Để biết thêm những đặc điểm, công dụng của loa nén gì hãy cùng Việt Mới Audio giải đáp hết các thắc mắc đó của các bạn nhé

Loa nén còn được gọi là loa phóng thanh. Đây là dòng loa công suất có độ âm thanh rộng và xa được dùng cho các diện tích lớn. Thiết kế bằng kim loại chống gỉ dòng loa này chỉ có âm cao và không có âm bass. Với âm thanh đi xa khoảng 1 km, dòng loa nén này chuyên dùng cho thông báo phường xã ngoài trời. Bởi chịu nắng gió tốt, độ bền lại cao.

Loa nén là dòng loa hoạt động với mức điện áp lớn, cho chất lượng âm thanh rõ ràng và rất to, vang cùng khả năng phóng dội âm thanh cực mạnh. Loại loa này được sử dụng ngoài trời, độ bền cao, chịu được các tác động của thời tiết.

Với khả năng khuếch đại âm thanh rất tốt, loa nén còn được gọi là phát thanh hay loa phóng thanh. Mức phóng âm của thiết bị cho phép hoạt động trong một không gian rộng và xa. Chính vì vậy lao có thể hoạt động ở một diện tích lớn như trong một công xưởng, nhà máy hay không gian công cộng, phường, xã.

Đặc điểm nổi bật của loa nén phóng thanh:

Thiết kế vô cùng nhỏ gọn nên rất thuận tiện cho việc lắp đặt. Giá thành của loa nén cũng khá rẻ nên được sử dụng nhiều ở các địa điểm cần thông báo

Loa nén được phân thành 2 loại là có biến áp và không có biến áp. Loa nén có biến áp thường được ưa chuộng hơn vì sử dụng được trên nhiều amply khác nhau. Loại không có biến áp bắt buộc bạn phải chọn amply có cùng công suất nếu không sẽ gây ra hỏng hóc.

Như đã nói ở trên, loa nén không có tiếng treble cao. Và không có tiếng bass cho âm thanh ở dải âm cao với cường độ mạnh. Khả năng phát đi âm thanh rất xa lên đến 1-1,5 km.

Chất lượng âm thanh to, rõ nét nên rất được ưa chuộng.

Loa phóng thanh chống bụi và chống nước khá tốt. Giúp cho sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều dàn âm thanh và không gian khác nhau.

Loa phóng thanh thường được sơn màu trắng để phù hợp với màu sắc xung quanh. Lớp sơn cũng chống bong tróc rất tốt.

Vành loa được chế tạo bằng kim loại cứng cáp sẽ giúp thiết bị chịu được nhiều điều kiện thời tiết khác biệt khác nhau

LOA NÉN BOSCH LBC 3470/00 15W

Công dụng của loa nén:

Loa phóng thanh có nhiệm vụ truyền tải thông tin, thông báo với âm lượng rất lớn. Độ vang cao đến nhiều người.

Dòng loa này khi sử dụng ở phường, xã sẽ giúp truyền thông báo về các thành tích của phường, những hoạt động sắp diễn ra.

Khi lắp đặt ở những vị trí như cầu vượt tại Ngã Tư Sở, Lê Duẩn,…Nhằm thông tin về an toàn giao thông, nhắc nhở mọi người tuân thủ luật giao thông.

Ở các sân vận động thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo để truyền tải sự nhiệt huyết khi cổ vũ của các vận động viên.

Hiện nay loa phóng thanh còn được sử dụng rộng rãi tại các khu văn hoá, công viên. Hoặc các thiết bị loa vệ tinh tại sân khấu, nhà trường.

Loa nén có cấu tạo như thế nào?

Thiết kế của loa nén được đánh giá là thiết kế tối giản nhất trong các loại loa. Cấu tạo của loa nén bao gồm vành loa, củ loa, nam châm từ, côn loa và ốc vít bắt loa. Trong đó vành loa và củ loa là 2 bộ phận chính.

Phần củ loa

Phần củ loa nén được thiết kế tích hợp nam châm từ và các linh kiện giúp loa hoạt động. Củ loa nén cho khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt. Được chế tác từ chất liệu cho độ bền cao, có ốc vít và bu lông để dễ dàng lắp đặt.

LOA BOSCH LBC 3483/00
LOA NÉN BOSCH LBC 3483/00

Phần vành loa

Đây là bộ phận thực hiện chức năng dội âm thanh về phía cần phát âm thanh. Từ đó nâng cao độ khuyếch đại âm thanh. Bên cạnh đó, vành loa cũng như một chiếc áo chắn, ngăn cản phần nào các nhân tố thời tiết tác động đến củ loa.

Đặc điểm của loa nén

Chất âm cao, vang, phục vụ cho không gian lớn

Loa nén hoạt động cho chất âm với tiếng treble rất cao và không có âm bass. Chính vì vậy âm thanh cho ra với những dải âm cao và cường độ rất mạnh. Vì vậy chất lượng âm thanh không hay như các dòng loa có cấu tạo phức tạp nhưng rất thích hợp để phục vụ cho mục đích thông báo.

Chính đặc điểm này cho phép loa nén hoạt động tốt ở không gian lớn. Âm thanh phát đi rất xa có thể lên tới 1,5km.

loa phóng thanh

Độ bền cao, chịu được tác động của thời tiết

Do có cấu tạo đơn giản, lại được chế tác với chất liệu cao cấp loa nén có độ bền cao. Thiết bị loa đặc biệt này có thể hoạt động ổn định dưới tác động của thời tiết. Loa phóng thanh được sử dụng ở ngoài trời chính vì vây khả năng thích nghi với các loại hình thời tiết là cần thiết. Đây chính là thiết bị quan trọng giúp truyền tải thông tin ở các địa phương.

Giá thành rẻ, tiết kiệm chi phí lắp đặt

Loa nén có giá thành rẻ hơn các dòng loa khác rất nhiều. Đồng thời với độ bền cao, kinh phí để duy trì hệ thống âm thanh thông báo với loa nén cũng thấp nhất.

Đặc biệt chi phí bỏ ra ban đầu với hệ thống âm thanh thông báo cũng thấp nhất khi sử dụng loa nén. Chỉ cần kết hợp với một chiếc amply công suất lớn là hệ thống âm thanh thông báo với loa nén đã hoạt động hiệu quả.

âm thanh công cộng

Phân loại loa nén

Loa nén được chia làm hai loại là loa nén có biến áp và loa nén không biến áp. Giữa 2 loại thiết bị này đều có đặc điểm thiết kế giống nhau và có độ bền cao. Tuy nhiên mỗi dòng sản phẩm cũng mang những đặc điểm riêng.

Loa nén có biến áp

Trên kí hiệu sản phẩm loa có biến áp thường có thêm chữ M. Với dòng loa này, người dùng có thể điều chỉnh công suất loa theo mong muốn của mình trong phạm vi mà nhà sản xuất đưa ra.

Bên cạnh đó dòng loa có biến áp sẽ hạn chế tối đa tình trạng cháy loa dù không sử dụng đúng amply chuyên dụng. Bạn có thể kết hợp thiết bị với tất cả các loại amply.

Loa nén không biến áp

Dòng loa nén không biến áp chỉ có thể sử dụng công suất thực của loa. Bên cạnh đó dòng loa không biến áp sẽ diễn ra tình trạng chập cháy nếu sử dụng amply không phù hợp. Bạn vẫn nên sử dụng các dòng amply cùng loại.

Còn dòng loa không có biến áp sẽ dễ bị cháy khi sử dụng amply không phù hợp nên lời khuyên dành cho bạn chính là nên dùng amply cùng loại và dòng trở kháng cao amply chạy đường tín hiệu 70V và 100V.

Ứng dụng của loa nén trong cuộc sống

Loa phóng thanh là hình ảnh rất quen thuộc. Bởi thiết bị âm thanh đặc biệt này được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống âm thanh phường, xã. Những chiếc loa phóng thanh được lắp ở giữa thôn, với tiếng nhạc chào buổi sáng đều đặn hàng ngày đã trở thành một phần kí ức của người dân Việt Nam.

âm thanh thông báo

Bên cạnh đó, với công suất hoạt động lớn. Loa nén cũng được ưa chuộng sử dụng cho hệ thống âm thanh công cộng. Ta có thể bắt gặp chùm loa phóng thanh tại các bến xe, bến tàu, công viên hay bệnh viện. Hệ thống loa hoạt động hiệu quả giúp quá trình tin ở các khu vực công cộng diễn ra tối ưu nhất.

Ngoài ra, các thiết bị loa nén cũng được sử dụng rộng rãi ở các hệ thống âm thanh nhà xưởng, sử dụng trong các nhà máy rộng lớn. Hay các khu vực có tiếng ồn của phương tiện giao thông hay máy móc.

Tiêu chí và địa điểm lựa chọn loa nén chất lượng

Lựa chọn thiết bị có công suất hoạt động phụ hợp

Vì sử dụng trong diện tích rộng lớn nên cần tính toán sao cho lựa chọn được các sản phẩm loa nén có công suất phù hợp. Việc lựa chọn công suất loa đúng với nhu cầu và mục đích sử dụng sẽ giúp hệ thống âm thanh thông báo hoạt động hiệu quả nhất.

Lựa chọn sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng

Hiện nay có rất nhiều loại loa nén được sản xuất với chất lượng kém. Sử dụng các sản phẩm kém chất lượng khiến ảnh hưởng đến quá trình truyền tin. Vì vậy lựa chọn sản phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu âm thanh nổi tiềng sẽ giúp hệ thống âm thanh của bạn hoạt động hiệu quả.

Lựa chọn địa chỉ cung cấp và lắp đặt loa nén uy tín

Việc lựa chọn 1 địa chỉ cung cấp loa nén uy tín là rất cần thiết. Việt Mới Audio chuyên cung cấp các dòng loa nén chất lượng từ các thương hiệu. Chúng tôi mang đến giải pháp loa phóng thanh hoạt động hiệu quả, là lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống âm thanh thông báo.

Các sản phẩm loa nén hay các thiết bị âm thanh khác đã được Việt Mới Audio mang đến các địa phương trên cả nước. Góp phần tối ưu hóa quá trình truyền tin và quản lý xã hội.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn có những thông tin nhất định về đặc điểm và công dụng của loa nén!

Tin Hot Nhất