Dự án lắp đặt hệ thống Toa chuyên nghiệp 0977 38 9999

Sản phẩm hệ thống Toa, lắp đặt hệ thống âm thanh tòa nhà cao cấp

Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Bán chạy nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán

  [show_more align=”center” size=”200″ more=”Xem Thêm ⇊” less=”Rút Gọn ⇈”]

  Giảm -14%
  Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giảm -33%
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • # Mua nhiều
 • # Qùa tặng khủng
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Bán chạy nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Khuyến mãi sốc
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Qùa khủng
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
 • #Mua nhiều
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Qùa hấp dẫn
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 7 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Khuyến mãi sốc
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Mua nhiều
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Bán chạy
 • # Yêu thích nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  8.100.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  5.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Qùa hấp dẫn
 • Chương trình khuyến mại
  1.380.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
  1.170.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
  1.710.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  1.750.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  720.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  1.860.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -31%
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  270.000 185.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -28%
  290.000 210.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  [/show_more]

  Hệ thống Toa – âm thanh thông báo tòa nhà | Việt Mới Audio

  TOA Electronics là một trong những thương hiệu uy tín. Thương hiệu cung cấp thiết bị, các giải pháp âm thanh thông báo tại thị trường Việt Nam. Hệ thống giúp truyền tải âm thanh, tín hiệu thông báo từ trung tâm phát thanh tới 1 hay nhiều khu vực nào đó. Vậy hệ thống TOA là gì? Tìm hiểu về hệ thống âm thanh từ thương hiệu TOA cùng ứng dụng của nó ở bài viết sau.

  MỤC LỤC

  =======================================================

  1. Hệ thống TOA là gì?

  Hệ thống TOA, là hệ thống các thiết bị âm thanh thuộc nhãn hàng TOA Electronics. Hệ thống TOA bao gồm nhiều thiết bị thông báo khác nhau. Thiết bị kết hợp với nhau tạo thành 1 hệ thống có vai trò thu phát âm thanh, tín hiệu thông báo từ khu vực trung tâm tới 1 hay nhiều khu vực khác nhau được lựa chọn. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để phát nhạc nền, nhạc BGM, tạo ra âm thanh thư giãn…..

  Hệ thống TOA là hệ thống cơ bản. Nó được xây dựng từ thiết bị nguồn tạo ra tín hiệu âm thanh, thiết bị tăng âm, thiết bị phân vùng loa và hệ thống loa.

  2. Thương hiệu TOA là gì?

  2.1 Lịch sử hình thành thương hiệu TOA từ đâu?

  Người sáng lập TOA Electronics là ông Tsunetaro Nakatani. Ông sinh ngày 10 tháng 8 năm 1890 tại thành phố Takasago. Tsunetarođược nuôi dạy như con trai duy nhất của một gia đình có một người con trai và 6 gái. Ông gia nhập Trung đoàn bộ binh thứ 39 trong Himeji khi đăng ký vào nghĩa vụ quân sự.

  Ban đầu, ước mơ của ông là một nhiếp ảnh gia hay họa sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Nhưng cái chết của em rể ông, người đã điều hành một doanh nghiệp sản xuất trong Senba, Osaka đã buộc ông phải hoãn giấc mơ của mình. Từ đó, ông đã làm việc cùng em gái mình cho đến khi cô tốt nghiệp đại học.

  Khoảng thời gian mà em gái của mình đã tiếp quản kinh doanh của chồng. Tsunetaro tình cờ gặp một kỹ sư trẻ trong chuyến đi của ông. Vị kỹ sư ấy đã khiến ông quan tâm đến việc đưa ra micro. Ngay sau đó, ông xác định rằng đây sẽ là công việc ông muốn làm gì tiếp theo.

  Sau khi chuyển đến Kobe, ông thành lập Toa điện Sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc đầu tiên sau khi thành lập công ty, ông lập tức bắt đầu làm micro. Những hạt giống của TOA ngày nay mở ra ở đây, vào tháng Chín năm 1934.

  2.2 TOA nổi tiếng và trở thành thương hiệu từ đâu?

  ER-303 là sản phẩm loa của TOA đi vào lịch sử. Nó nổi tiếng như “vật chứng” để bắt các tội phạm người kéo ra khỏi vẫn còn chưa được giải quyết. Năm 1968, xuất hiện một trong những vụ cướp nổi tiếng nhất của Nhật Bản, là “300 triệu Yên Trường hợp” xảy ra ở Fuchu, Tokyo. Ngụy trang mình như một cảnh sát xe gắn máy, tội phạm đã sử dụng một trong ER-303 loa TOA trong vụ cướp một chiếc xe bọc thép, mà sớm trở thành một đầu mối quan trọng trong việc điều tra của cảnh sát.

  Vào thời điểm đó, TOA hợp tác với Sở Cảnh sát Metropolitan cho một giải quyết sớm các trường hợp. Tại đây TOA cung cấp thông tin nếu có thể và cố gắng để nhanh chóng xác định vị trí các cửa hàng từ nơi ER-303 đã được mua. Tuy nhiên, mặc dù các cuộc điều tra được phát đi rộng rãi trên toàn quốc, nhưng thủ phạm không bao giờ bị bắt. Thời hiệu cho các trường hợp trên hết hạn vào năm 1975.

  Kể từ trường hợp “bắt cướp” này, loa của TOA nổi tiếng khắp Nhật Bản do những bí ẩn vẫn bao quanh nó. Và theo thói quen, tới ngày nay đài truyền hình vẫn yêu cầu các loa để xuất hiện trên truyền hình theo thời gian.

  3. Hệ thống TOA nổi bật với hệ thống âm thanh thông báo

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA mang những giải pháp âm thanh lâu dài. Đa phần tuổi thọ của thiết bị TOA rất cao, độ bền tốt, hệ thống hoạt động vô cùng ổn định. Sự ổn định của thiết bị làm tuổi thọ của các thiết bị được kéo dài. Chất lượng âm thanh TOA mang lại đạt yêu cầu, tuyệt vời, trong trẻo, rõ ràng.

  3.1 Hệ thống TOA cho âm thanh hội trường

  Hệ thống TOA cũng cung cấp các thiết bị âm thanh chuyên dụng tới các sự kiện hội trường, hội thảo. Một số sản phẩm thiết bị âm thanh chuyên dụng cho hội thảo. Như Loa TOA, Micro cổ ngỗng TOA EM-381 AS, micro cổ ngỗng TOA EM-380 AS,  EM800 và chân đế ST800, Micro cổ ngỗng dành cho thông báo TOA EC-100M,… Tất cả các sản phẩm đều được thiết kế chuyên dụng cho âm thanh hội trường.

  3.2 Hệ thống TOA cho Hệ thống âm thanh thông báo

  Ứng dụng phổ biến nhất của hệ thống TOA chính là tạo ra hệ thống âm thanh thông báo. Hệ thống âm thanh thông báo TOA thích hợp cho sân bay, nhà ga xe lửa, nhà máy, trung tâm thương mại hoặc các văn phòng. Các sản phẩm của TOA đều mang lại chất lượng âm thanh tốt, độ khuếch đại âm thanh lý tưởng. Dần thiết bị âm thanh của TOA hay các thiết bị âm thanh thông báo chuyên dụng đều làm tốt nhiệm vụ của một thiết bị âm thanh thông báo.

  4. Hệ thống TOA bao gồm loại thiết bị nào?

  4.1 Nguồn âm thanh

  Nguồn âm thanh thông báo sẽ được thu âm trực tiếp từ thiết bị micro hoặc đã cài đặt sẵn trong các đĩa DVD/CD/Radio, thiết bị ghi âm thanh. Ta sử dụng có thể thực hiện cài đặt âm thanh thông báo sẵn trong các đĩa DVD hay thiết bị ghi âm. Từ đó để phát thanh thông báo trong nhiều thời điểm khác nhau trong ngày. Cùng với đó, chúng ta phát lệnh thông báo khẩn cấp bằng lệnh chọn, hay thông báo trực tiếp từ micro, loa phát thanh,…

  4.2 Thiết bị khuếch đại âm thanh

  Tín hiệu âm thanh khi đã được tiếp nhận từ phần nguồn âm thanh, nó được truyền tải tới thiết bị khuếch đại. Tín hiệu âm thanh tiếp nhận đó sẽ được ghi nhận và khuếch đại công suất lên mức cao nhất có thể. Âm thanh ra loa mọi người trong khu vực được lựa chọn đều có thể nghe rõ. Tương tự như các hệ thống âm thanh khác, thiết bị khuếch đại âm thanh trong hệ thống TOA này làm một nhiệm vụ chính đó là khuếch đại tín hiệu.

  4.3 Thiết bị phân vùng

  Tín hiệu khi được khuếch đại sẽ truyền tới thiết bị phân vùng để lựa chọn các vùng nhận tín hiệu thông báo. Việc này được ghi nhận trước khi truyền ra hệ thống loa tương ứng. Với thiết bị phân vùng, chúng ta có thể dễ dàng phát âm thanh thông báo tới 1 hoặc nhiều vùng cùng một thời điểm bằng các nút lựa chọn đơn giản.

  4.4 Hệ thống loa

  Hệ thống loa của TOA được lắp đặt tại các vùng. Nó có thể được chia làm nhiều vùng loa khác nhau, nhiều dòng loa khác nhau. Mỗi hệ thống LOA chịu trách nhiệm phát âm thanh thông báo cho vùng của mình, được chọn từ thiết bị phân vùng. Dựa vào điều kiện và tính ứng dụng của nó, chúng ta có thể sử dụng hệ thống loa cột, loa còi, loa gắn tường hoặc loa âm trần sao cho phù hợp nhất với vùng âm thanh.

  5. Lợi ích hệ thống TOA mang lại là gì?

  Hệ thống TOA giúp cho ban quản lý dễ dàng phát âm thanh thông báo tới một hoặc nhiều vùng loa tùy thích. Hệ thống thông báo TOA giúp hỗ trợ tối đa cho công tác kinh doanh sản xuất tại các nhà máy xí nghiệp. Từ đó tăng tính an toàn về con người cho tòa nhà, chung cư, bệnh viện, trường học, trung tâm mua sắm….

  5.1 Tại bệnh viện

  Ứng dụng hệ thống TOA cho âm thanh thông báo trong bệnh viện. Để lắp đặt hệ thống loa tại các phòng bệnh, hành lang, nơi cấp cứu bệnh nhân. Hệ thống Thiết bị TOA được sử dụng để thông báo. Thông tin tới bệnh nhân các tin khẩn cấp, hoặc sắp xếp lượt, gọi tên bệnh nhân vào khám,…

  5.2 Ở trường học

  Tại các trường học, chúng ta dễ dàng thấy hệ thống âm thanh thông báo TOA. Đó là loa nén, loa âm trần…Hệ thống âm thanh thông báo TOA ứng dụng cho các trường học, để ban quản lý trường phát thông báo nhanh nhất đến các thầy cô và học sinh trong trường. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể được sử dụng để phát âm thanh nhạc nền, nhạc chào cờ tùy theo nhu cầu sử dụng..

  5.3 Tại các trung tâm thương mại

  Khi xã hội phát triển, con người xây dựng lên rất nhiều các tòa nhà lớn. Trung tâm thương mại quy mô lớn, siêu thị có khả năng chứa tới hàng nghìn người với nhiều tòa nhà, vùng khác nhau. Hệ thống thông báo được lắp đặt, tư vấn cho các trung tâm thương mại. Nó giúp ban quản lý dễ dàng điều khiển, phát tín hiệu âm thanh và phát âm thanh nhạc nền trên toàn bộ các khu vực được cài đặt. Nhờ vậy, dễ dàng để chúng ta có thể setup bản nhạc A cho khu vực siêu thị 1, bản nhạc B cho khu vực siêu thị 2……

  5.4 Ứng dụng trong nhà máy nhà xưởng

  Nhà máy, nhà xưởng hoạt động quy mô lớn. Với hàng trăm máy móc hoạt động, có gây ra tiếng ồn. Điều này làm cản trở việc chỉ huy của ban quản lý tới từng bộ phận làm việc. Hệ thống âm thanh giúp ban quản lý truyền tín hiệu thông báo. Thông báo giờ nghỉ tới tùng bộ phận, từng dây chuyền, từng khu vực dễ dàng.

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA được ứng dụng trong hàng trăm dự án âm thanh khác nhau. Như tại nhà hàng, khách sạn, sân bay, bến tàu, bến xe….Dù là ở đâu, hệ thống cũng giúp con người quản lý dễ dàng hơn. Nó giúp dễ dàng phát tín hiệu âm thanh đi bất cứ đâu, bất kỳ khu vực nào được chọn.

  5.5 Đối với tòa nhà chung cư

  Các tòa nhà chung cư lớn đảm bảo yêu cầu từ luật hiện hành. Đó là khi xây dựng bắt buộc phải được lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo. Để đảm bảo an toàn, phát tín hiệu khẩn cấp trong trường học cháy nổ, cần di dời,….Các thiết bị loa gắn trần TOA được ứng dụng lắp đặt rộng rãi. Ví dụ tại các hành lang, khu vực chờ thang máy tòa nhà,….

  6. Hệ thống TOA chính hãng từ Việt Mới Audio

  Việt Mới Audio là đại lý phân phối ủy quyền trực tiếp từ TOA – JAPAN. Chúng tôi phân phối và ủy quyền bảo hành sản phẩm âm thanh thông báo. Bảo hành các thiết bị âm thanh công cộng từ hệ thống TOA. Đảm bảo sản phẩm là chính hãng từ TOA. Nhập khẩu từ xưởng sản xuất chính của TOA. Mang chất lượng tốt nhất tới người sử dụng.

  Hơn thế nữa, Việt Mới Audio có đội ngũ chuyên gia thiết bị âm thanh uy tín, dày kinh nghiệm với nhiều bản thiết kế ứng dụng hệ thống TOA. Chúng tôi tự tin sẽ giúp quý khách hàng có thể sử dụng hệ thống TOA trong công việc hay cuộc sống của mình một cách tối ưu nhất.

  Liên hệ tới chúng tôi khi bạn cần tư vấn:

  Hotline: 0977 38 9999

  Email: vietmoiaudio@gmail.com

  Facebook: https://www.facebook.com/vietmoiaudio/

  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoXbID-Tu6yvWC3Ufhoc5Sw

  Website: https://vietmoiaudio.com/

  Xếp hạng: 4,5 – ‎21781 Đánh giá – Giá ‎20.000.000 ₫ – 150.000.000 ₫

  Tin Hot Nhất