Dự án lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo Toa chuyên nghiệp 0977 38 9999

Sản phẩm hệ thống âm thanh thông báo Toa cao cấp

Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Bán chạy nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán

  [show_more align=”center” size=”200″ more=”Xem Thêm ⇊” less=”Rút Gọn ⇈”]

  Giảm -14%
  Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giảm -33%
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  Giảm -33%
 • # Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giảm -33%
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  2.000.000 1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • # Mua nhiều
 • # Qùa tặng khủng
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Bán chạy nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Khuyến mãi sốc
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Qùa khủng
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 11 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
 • #Mua nhiều
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 10 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Qùa hấp dẫn
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 8 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 9 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 7 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • #Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 4 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Khuyến mãi sốc
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Mua nhiều
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Bán chạy
 • # Yêu thích nhất
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  Giá: Liên hệ

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  8.100.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 5 đã bán
 • # yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  5.200.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Qùa hấp dẫn
 • Chương trình khuyến mại
  1.380.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
  1.170.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
  1.710.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 1 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  1.750.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  720.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  1.350.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
 • # Yêu thích
 • Chương trình khuyến mại
  1.860.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -31%
 • #Bán chạy
 • Chương trình khuyến mại
  270.000 185.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 3 đã bán
  Giảm -28%
  290.000 210.000

  Miễn phí lắp đặt.

  Giao hàng toàn quốc.

  Bảo hành 12 tháng.

  / 2 đã bán
  [/show_more]

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA nhập khẩu | Việt Mới Audio

  Hệ thống âm thanh thông báo hiện nay là một trong các hệ thống âm thanh được sử dụng phổ biến. TOA được biết đến là một thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực thiết bị âm thanh. Hệ thống âm thanh thông báo TOA không chỉ mang đến những giải pháp tối ưu nhất. Mà còn đem tới những sự tin tưởng và trải nghiệm hài lòng cho quý khách hàng. Chính vì vậy, hệ thống này là lựa chọn hàng đầu cho các chủ đầu tư về hệ thống âm thanh thông quy mô lớn.

  MỤC LỤC

  =======================================================

  1. Hệ thống âm thanh thông báo TOA là gì?

  1.1. Đôi nét về thương hiệu thiết bị âm thanh TOA

  Thương hiệu âm thanh TOA  là thương hiệu có xuất xứ từ Nhật Bản. Từ lâu đã trở thành cái tên tiêu biểu của thị trường thiết bị âm thanh thông báo, âm thanh hội nghị. Chọn cho mình một lối phát triển riêng theo mảng âm thanh công cộng, thông báo. TOA đã có được những thành công đáng nhớ trong gần một thập kỉ qua. Các sản phẩm âm thanh từ hệ thống âm thanh TOA xuất hiện và được ưa chuộng sử dụng trên toàn thế giới.

  Với các tiêu chí tiêu chuẩn về chất lượng, giá cả ổn định cùng với chế độ dịch vụ hậu mãi được đảm bảo. Các thiết bị âm thanh của TOA đã được rất nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng và đánh giá cao. Đặc biệt là các thiết bị âm thanh thông báo công cộng, hội nghị, hội thảo…Chính vì lẽ đó, nhắc đến thế giới âm thanh thông báo, TOA luôn là cái tên được người tiêu dùng gọi tên và lựa chọn.

  1.2. Hệ thống âm thanh thông báo TOA là gì?

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA là hệ thống được xây dựng từ nhiều thiết bị âm thanh khác nhau. Thường sẽ bao gồm các thiết bị như loa, amply, micro, bộ xử lý âm thanh. Các thiết bị này kết hợp với nhau tạo thành 1 hệ thống có vai trò thu phát âm thanh, tín hiệu thông báo. Trong khu vực trung tâm với một hay nhiều khu vực khác nhau được lựa chọn. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để phát nhạc nền, nhạc BGM, âm thanh thư giãn…

  Các thiết bị âm thanh mang tên thương hiệu TOA luôn được nhà sản xuất chăm chút. Từ chất lượng âm thanh, công suất hoạt động đến mẫu mã sản phẩm đều được đầu tư và chăm chút. Nhờ sự tỉ mỉ kết hợp với công nghệ Nhật Bản đã cho ra đời những sản phẩm chất lượng.

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA

  2. Hệ thống âm thanh thông báo TOA bao gồm những thiết bị nào?

  2.1. Các thiết bị loa thông báo trong hệ thống

  Hệ thống âm thanh TOA cho ra mắt thị trường các sản phẩm loa thông báo khác nhau nhằm đáp ứng rất nhiều mục đích. Ví dụ như loa nén phóng thanh đến loa gắn tường và loa âm trần. Tuỳ vào mục đích sử dụng hệ thống âm thanh mà ta sẽ lựa chọn thiết bị loa phù hợp.

  Việc lựa chọn loa cho hệ thống âm thanh thông báo là rất quan trọng. Bởi vì thiết bị này đóng vai trò tất yếu trong việc quyết định chất lượng âm thanh của hệ thống. Các thiết bị loa được sản xuất trong hệ thống âm thanh thông báo TOA đều cho âm thanh rất rõ ràng, chính xác. Bất kể là thiết bị loa nào, chất âm cho ra cũng đảm bảo thông tin được truyền đến tai người nghe một cách rõ ràng nhất. Do đó, khi lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo ngoài trời, có thể sử dụng loa nén phóng thanh. Khi thông báo ở trong nhà thì nên sử dụng loa âm trần hoặc loa gắn tường.

  2.2. Thiết bị khuếch đại âm thanh của hệ thống âm thanh thông báo TOA

  Trong hệ thống âm thanh nào cũng cần đến sự hoạt động của thiết bị khuếch đại. Amply trong hệ thống sẽ làm nhiệm vụ xử lý và khuếch đại tín hiệu âm thanh từ micro rồi truyền qua bộ xử lý trung tâm. Khi lựa chọn amply TOA cần tính toán đến công suất loa và công suất hoạt động của hệ thống. Amply Toa đều là các sản phẩm được các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực thiết bị âm thanh thiết kế. Chính vì thế mà các thiết bị amply cho khả năng xử lý âm thanh vượt trội.

  Thiết bị amply còn có khả năng giúp xử lý độ nhiễu của micro. Mang đến thanh âm rõ ràng, hạn chế tiếng hú rít. Đồng thời có tính năng xử lý nhạc nền hiệu quả phù hợp với nhiều mục đích sử dụng. Việc xử lý các dải tần âm thanh cũng được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng. Hệ thống âm thanh thông báo TOA sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi kết hợp với amply TOA cao cấp.

  2.3. Micro thông báo

  Micro thông báo TOA là thiết bị đầu ra được thiết kế giảm thiểu tối đa tình trạng hú, rít. Chiếc micro cổ ngỗng hiện đang là thiết bị được ưa chuộng hiện nay. Bên cạnh đó chúng ta có thể sử dụng các sản phẩm micro có tích hợp chức năng chọn vùng từ TOA.

  2.4. Thiết bị xử lý trung tâm, bộ chọn vùng

  Thiết bị điều khiển trung tâm có chức năng phát tín hiệu tới các thiết bị khác. Thông qua IP không dây, tín hiệu được truyền tới thiết bị amply toa phân theo từng vùng. Bên cạnh đó thiết bị cũng thực hiện kết nối với các vùng loa. Đồng thời thực hiện lưu trữ các thông tin thông báo với nguồn dung lượng lớn. Khi tiếp nhận tín hiệu đầu vào và xuất tín hiệu đầu ra nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống âm thanh TOA.

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA

  3. Ứng dụng của hệ thống âm thanh thông báo TOA trong thực tế

  3.1. Hệ thống âm thanh thông báo TOA được sử dụng ở đâu?

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA hiện nay đã không còn lạ lẫm gì đối với người dùng. Hệ thống được lắp đặt sử dụng rộng rãi trong các nơi như trường học, siêu thị, bệnh viện,…Nhằm áp dụng cho mục đích công cộng để kêu gọi tinh thần đoàn kết, kỷ luật, ý thức tập thể, cộng đồng tổ chức.

  Âm thanh thông báo đóng vai trò không thể thiếu trong những công ty có mô hình, phòng ban rộng lớn, hay những nơi có quy mô không gian rộng. Đặc biệt rất cần thiết đối với khu chế xuất, khu công nghiệp. Ngoài ra chúng còn được sử dụng cho các cơ quan nhà nước như doanh trại quân đội, công an, tổ dân phố…

  3.2. Ứng dụng hệ thống âm thanh thông báo TOA trong thực tế

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA hiện nay đã và đang xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nhằm đáp ứng cho nhu cầu thông báo, cập nhật các tin tức cho người nghe.

  Hệ thống âm thanh TOA được sử dụng rộng rãi tại các công trình công cộng. Từ các không gian đông đúc như bến xe, nhà ga, sân bay,…Rồi đến các công trình ngoài trời như khu du lịch, công viên. Hệ thống âm thanh thông báo TOA đều được ứng dụng trong nhiều địa điểm. Nhằm thông báo thông tin đến người nghe trong một không gian nhất định.

  Đối với các cơ sở giáo dục, y tế như bệnh viện, trường học: Các thiết bị âm thanh từ hệ thống âm thanh thông báo TOA được sử dụng để nâng cao hiệu quả công việc. Nhờ có sự hoạt động này của hệ thống giúp chất lượng của các dịch vụ tại cơ sở được triển khai nhanh chóng và chính xác hơn.

  4. Giải pháp lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA

  4.1. Lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo một cách đơn giản

  Một hệ thống âm thanh thông báo đơn giản nhất bao gồm: micrô, bộ khuếch đại và một hoặc nhiều loa được sử dụng ở các địa điểm nhỏ như thính phòng trường học, nhà thờ và sân khấu cà phê. Chỉ với các thiết bị trên bạn có thể lắp đặt thành công một hệ thống âm thanh thông báo đơn giản. Mà vẫn sẽ đảm bảo được mục đích mà bạn muốn sử dụng.

  4.2. Lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo quy mô rộng

  Hệ thống âm thanh thông báo lớn – phức tạp thì sẽ có phạm vi khuếch âm nhiều hơn một tòa nhà. Hoặc có thể mở rộng đến toàn bộ khuôn viên của một trường cao đẳng. Hay văn phòng, khu công nghiệp và toàn bộ khu phức hợp ngoài trời như sân vận động thể thao. Chính vì thế, trước khi lắp đặt bạn nên lưu ý đến nơi lắp đặt. Để xác định lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo đơn giản hay phức tạp.

  4.3. Dòng loa tiêu biểu trong hệ thống âm thanh thông báo TOA

  Loa nén TOA

  Loa nén là dòng loa mà Toa thành công nhất trong việc phát triển thương hiệu của mình. Đặc điểm nổi bật của loa này là có chất lượng âm thanh trong trẻo và ổn định qua thời gian. Vành loa được làm bằng hợp kim mà trắng sữa. Điều này rất phù hợp để bố trí ngoài trời.

  Thiết bị loa này có nhiều mức công suất khác nhau từ to đến bé. Các loại loa công suất bé như 15w, 30w bạn có thể bố trí trong nhà xưởng, trong hầm để xe, cầu thang…Các loại loa công suất lớn 50w, 70w bạn có thể bố trí ở ngoài trời hoặc thông báo ở những nơi không gian rộng. Đặc biệt là loa này có mức giá rẻ so với tất cả các hãng cùng phân khúc.

  Hệ thống âm thanh thông báo TOA

  Loa âm trần TOA

  Là dòng loa có dải tần trung và cao tốt, thích hợp để cho âm thanh thông báo và nghe nhạc nền. Với thiết kế nhiều mẫu mã, nhiều loại phân khúc giá để khách lựa chọn. Giá dao động ở mức chỉ có giá vài trăm nghìn đến những chiếc loa đắt hàng triệu.

  Loa hộp, loa cột Toa

  Các dòng loa Toa này dễ dàng được lắp hoặc ghép nối trong các quán cafe, trung tâm siêu thị, cửa hàng nhỏ…Loa hộp, loa cột Toa có đặc điểm như sau: Là loại loa có dải tần số hẹp. Một số loại loa hộp cao cấp thì có dải tần số rộng hơn tiệm cận với loa nghe nhạc. Các loa này thường được lắp đặt ở nhà xưởng hay khu vui chơi, nghỉ dưỡng cao cấp.

  5. Cần lưu ý những gì khi lựa chọn lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA?

  Để lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA đảm bảo chất lượng, trước hết cần phân tích rõ nhu cầu sử dụng. Dựa trên nhu cầu và không gian sử dụng cụ thể, bạn mới có thể lựa chọn thiết bị lắp phù hợp cho mình.

  Như vậy, khi lắp đặt âm thanh thông báo cần chú những điều sau:

  Khảo sát kỹ không gian lắp đặt rộng hay hẹp

  Lựa chọn loại thiết bị âm thanh thông báo công suất phù hợp với không gian

  Chú ý đầu tư số lượng thiết bị lắp đặt hợp lý cho không gian

  Có sơ đồ lắp đặt, đảm bảo lắp đặt đảm bảo an toàn.

  Trên đây là những nguyên tắc cơ bản nhất để lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA đảm bảo tiêu chuẩn, người dùng nên tham khảo.

  6. Nơi lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo TOA chính hãng, giá tốt

  Việt Mới Audio là đơn vị ủy quyền phân phối chính hãng hệ thống âm thanh thông báo TOA. Các thiết bị âm thanh ở đây đều là thiết bị nhập khẩu, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá thành rẻ. Cùng với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực âm thanh, hệ thống showroom trên khắp cả nước. Việt Mới Audio đã trở thành một trong những đơn vị lắp đặt thiết bị hàng đầu đối với người dùng.

  Xếp hạng: 4,6 – ‎15418 Đánh giá – Giá ‎30.000.000 ₫ – 250.000.000 ₫

  Tin Hot Nhất