Dàn âm thanh xem phim
Giảm -1%
58.800.000 58.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
66.800.000 66.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -1%
48.800.000 48.300.000

Giảm -1%
38.800.000 38.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -1%
34.800.000 34.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -2%
20.800.000 20.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -1%
66.800.000 66.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -1%
63.600.000 63.100.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
39.900.000 39.400.000

Giảm -4%
13.400.000 12.900.000

Giảm -2%
28.800.000 28.300.000

Giảm -2%
31.800.000 31.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -1%
71.500.000 70.900.000

Giảm -1%
70.200.000 69.700.000

Giảm -0%
144.400.000 143.900.000

Giảm -1%
33.800.000 33.300.000

Giảm -1%
56.200.000 55.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -1%
43.300.000 42.790.000

Loa xem phim JBL (đầy đủ CO, CQ)
348.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
278.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -8%
50.000.000 46.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
18.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -4%
117.400.000 112.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
347.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
699.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Xem Thêm ⇊

348.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
278.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -8%
50.000.000 46.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
1.390.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
18.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -4%
117.400.000 112.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
347.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
699.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1.380.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
1.190.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
38.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

78.880.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

38.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

68.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

175.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

71.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

47.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

7.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

6.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
19.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

27.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

13.149.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
28.690.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

14.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

20.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
9.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

1.770.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
5.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

14.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

6.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

16.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

23.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

45.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán
31.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

39.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán

Rút Gọn ⇈

Loa xem phim PIEGA (đầy đủ CO, CQ)
233.000.000

Giảm -0%
70.500.000 70.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
236.000.000 235.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
15.000.000 14.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
5.700.000.000 5.680.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

2.222.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
1.105.000.000 1.104.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

1.070.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
178.400.000 177.900.000

Xem Thêm ⇊

233.000.000

Giảm -0%
70.500.000 70.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
236.000.000 235.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
15.000.000 14.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
5.700.000.000 5.680.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

2.222.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
1.105.000.000 1.104.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

1.070.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
178.400.000 177.900.000

Giảm -0%
352.400.000 351.900.000

Giảm -0%
268.200.000 267.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -0%
472.200.000 471.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -0%
486.600.000 486.100.000

Giảm -0%
216.600.000 216.100.000

Giảm -0%
131.200.000 130.700.000

Giảm -1%
76.050.000 75.550.000

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -3%
16.880.000 16.380.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -3%
13.200.000 12.800.000

Giảm -1%
43.990.000 43.490.000

187.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 1 đã bán

Rút Gọn ⇈

Loa xem phim Klipsch (đầy đủ CO, CQ)
Giảm -2%
55.000.000 54.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
60.000.000 59.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
79.000.000 78.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
95.000.000 94.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

150.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -0%
245.000.000 244.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
345.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
7.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -3%
9.300.000 9.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -2%
11.000.000 10.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Xem Thêm ⇊

Giảm -2%
55.000.000 54.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
60.000.000 59.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
79.000.000 78.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
95.000.000 94.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

150.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -0%
245.000.000 244.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
345.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
7.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -3%
9.300.000 9.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -2%
11.000.000 10.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

13.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -4%
31.000.000 29.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

5.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
5.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -3%
8.800.000 8.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -6%
5.300.000 5.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -3%
11.600.000 11.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -4%
5.200.000 5.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

4.770.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
170.000.000 169.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -0%
441.000.000 440.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
277.000.000 276.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -2%
91.000.000 89.400.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -1%
73.500.000 73.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -0%
64.000.000 63.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -1%
97.000.000 95.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giảm -3%
39.000.000 38.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -4%
13.300.000 12.790.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -2%
32.000.000 31.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -4%
12.000.000 11.490.000

Giảm -6%
9.000.000 8.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 3 đã bán
Giảm -7%
7.000.000 6.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -6%
8.800.000 8.290.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -7%
7.200.000 6.690.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
Giảm -6%
8.200.000 7.690.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -4%
13.500.000 12.990.000

Giảm -5%
11.000.000 10.490.000

Giảm -5%
10.800.000 10.290.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 4 đã bán
Giảm -4%
11.500.000 10.990.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -1%
49.000.000 48.490.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán

Rút Gọn ⇈

Loa xem phim BW (đầy đủ CO, CQ)
Giảm -2%
98.800.000 96.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -7%
150.000.000 139.000.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -3%
34.000.000 32.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -2%
230.000.000 226.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -6%
15.000.000 14.100.000

Giảm -1%
580.000.000 571.800.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
Giảm -2%
128.800.000 126.800.000

Giảm -3%
68.800.000 66.800.000

Giảm -6%
18.000.000 17.000.000

Giảm -1%
126.000.000 124.500.000

/ 1 đã bán
Giảm -5%
800.000.000 758.900.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
Giảm -1%
170.000.000 168.500.000

/ 1 đã bán
Giảm -1%
110.000.000 108.500.000

/ 1 đã bán
Giảm -8%
31.000.000 28.500.000

/ 1 đã bán
105.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
/ 1 đã bán
/ 1 đã bán
67.400.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
53.500.000

33.000.000

/ 1 đã bán
72.500.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
100.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 2 đã bán
20.700.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
24.300.000

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

/ 1 đã bán
1

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

/ 5 đã bán
Giảm -25%
1.990.000 1.490.000

/ 2 đã bán

Tư vấn lắp đặt âm thanh xem phim chuyên nghiệp –

0977 38 9999

Video: Dàn Âm thanh Karaoke Gia Đình MOTIVITY Cao Cấp Sang Trọng | Việt Mới Audio

Video: Chiêm Ngưỡng Bộ Dàn Karaoke Của Siêu Biệt Thự Nghìn Tỉ Đẹp Nhất Việt Nam

Sản phẩm dự án âm thanh xem phim cao cấp, hiện đại

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 12 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Giá: Liên hệ

Miễn phí lắp đặt.

Giao hàng toàn quốc.

Bảo hành 36 tháng.

Âm thanh xem phim, bộ dàn amply xem phim cao cấp | Việt Mới Audio

Nhịp sống xã hội và sự bận rộn của công việc khiến quỹ thời gian của mỗi cá nhân dành cho các hoạt động giải trí và gia đình bị thu hẹp. Chính vì vậy rất nhiều người đang tìm kiếm các giải pháp để có thể tận dụng được nhiều thời gian bên gia đình mà vẫn có thể thư giãn bằng các hình thức giải trí phù hợp. Các giải pháp như dàn sở hữu dàn karaoke gia đình hay âm thanh xem phim có thể giải quyết được nhu cầu đó. Sử dụng dàn âm thanh xem phim chính là giải pháp cho cuộc sống hiện đại. Mang đến sự tiện nghi cho không gian sống của bạn và gia đình.

MỤC LỤC

1.Âm thanh xem phim là gì?

2. Vì sao nên sở hữu dàn âm thanh xem phim

3. Những thiết bị cơ bản của hệ thống âm thanh xem phim

4. Các lưu ý khi lựa chọn bộ dàn âm thanh xem phim

Âm thanh xem phim là gì?

Dàn âm thanh xem phim là một hệ thống âm thanh với các thiết bị được kết hợp với nhau nhằm phục vụ cho hoạt động xem phim. Chức năng của hệ thống là cho phép người dùng có thể xem những bộ phim chiếu rạp tại nhà với chất lượng âm thanh sống động và chân thực. Âm thanh từ bộ dàn được tính toán thiết kế đảm bảo được phủ kín toàn bộ không gian. Sở hữu một bộ dàn chuyên nghiệp biến căn nhà của gia đình bạn thành một rạp chiếu phim hiện đại.

âm thanh xem phim hay nhất Việt Mới Audio

Trên thị trường thiết bị âm thanh hiện nay, các hệ thống âm thanh xem phim là sự phối ghép giữa các thiết bị theo dạng bộ dàn 5.1, bộ dàn 7.1 hoặc bộ dàn xem phim dolby atmos. Đây là các cách phối ghép phổ biến cho hiệu ứng âm thanh đỉnh cao với độ khuếch đại âm thanh ổn định.

Vì sao nên sở hữu dàn âm thanh xem phim

Hệ thống phục vụ tối ưu nhu cầu giải trí của cả gia đình

Xem phim là hoạt động giải trí được mọi lứa tuổi yêu thích. Xem phim giúp bạn giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Đây cũng là hình thức giúp trẻ em học hỏi những kiến thức mới mẻ. Có rất nhiều thể loại phim phù hợp với từng sở thích của mỗi người để bạn thoải mái lựa chọn. Chính vì vậy, sở hữu một bộ dàn âm thanh xem phim sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải trí của gia đình bạn.

âm thanh xem phim cao cấp Việt Mới Audio

Dàn âm thanh xem phim giúp tiết kiệm thời gian và công sức

Bạn và gia đình sẽ không cần phải đến rạp chiếu phim. Chỉ với dàn âm thanh xem phim là bạn đã sở hữu một rạp phim chuyên nghiệp ngay tại chính ngôi nhà của mình. Các bộ phim với chất lượng âm thanh sống động không kém gì ở các rạp chuyên nghiệp là món ăn tinh thần không thể thiếu với những người mê phim.

Với các gia đình bận rộn hay có con nhỏ, sở hữu bộ dàn là lựa chọn hàng đầu. Cả gia đình sẽ có những giây phút giải trí cùng nhau ngay trong chính căn nhà quen thuộc. Bạn sẽ không cần phải di chuyển đến những địa điểm đông người bên ngoài. Thật tuyệt vời khi không cần phải sắp xếp công việc thì lịch chiếu rạp, bạn hoàn toàn có thể chủ động thời gian của mình.

Giải pháp cho không gian sống tiện nghi, lối sống hiện đại

Như đã phân tích ở trên, ta có thể thấy dàn âm thanh xem phim chính là giải pháp cho lối sống hiện đại. Một không gian sống tiện nghi sẽ mở ra ngay trong chính căn nhà của mình. Bạn có thể tụ tập bạn bè xem những bộ phim bom tấn. Bên cạnh đó tình cảm gia đình cũng sẽ được gắn kết với các hoạt động chung. Ngôi nhà thân yêu của bạn sẽ là nơi chứng kiến mọi kỉ niệm.

Những thiết bị cơ bản của hệ thống âm thanh xem phim

Hệ thống âm thanh xem phim bao gồm sự kết hợp của các thiết bị khác nhau, trong đó các thiết bị âm thanh đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo những hiệu ứng âm thanh phải kể đến là loa xem phim và amply xem phim. Dưới đây là các thành phần của dàn âm thanh xem phim:

1. Hệ thống loa xem phim

Hệ thống loa xem phim có những đặc điểm khác so với loa karaoke hay loa nghe nhạc. Tùy kích thước không gian căn phòng bạn muốn sử dụng mà bạn lựa chọn hệ thống loa cho phù hợp. Cụ thể như sau:

+ Với phòng chiếu phim gia đình bạn có diện tích dưới 30 mét vuông, dàn âm thanh 5.1 là lựa chọn phù hợp. Hệ thống loa 5.1 bao gồm 2 chiếc loa ở phía trước, 1 loa ở trung tâm, 1 loa ở phía sau và 1 loa sub hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ.

+ Với phòng xem phim tại nhà với diện tích trên 30 mét vuông thì cần thiết kế hệ thống âm thanh 7.1. Hệ thống bao gồm 1 loa trước, 2 loa trung tâm, 2 loa vòm, 2 loa vòm sau và 1 loa sub.

Hệ thống loa là những thiết bị đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên chất lượng của một bộ phim. Lựa chọn được hệ thống loa phù hợp là bạn có thể có những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với bộ phim yêu thích.

2. Amply xem phim

Tùy thuộc vào bạn lựa chọn hệ thống loa 5.1 hay 7.1 mà cần lựa chọn một thiết bị amply phù hợp. Một chiếc amply phù hợp cho khả năng khuếch đại âm thanh ở mức tốt nhất. Từ đó hệ thống loa xem phim được sử dụng một cách hiệu quả. Cũng như hệ thống karaoke, amply là thiết bị có tầm quan trọng đến hiệu quả âm thanh. Nhất là khi được sử dụng với mục đích xem phim, tất cả những dải tần sẽ được thể hiện rõ ràng nhất và truyền đến tai người xem.

3. Nguồn phát, màn hình xem phim và hệ thống dây dẫn

Bạn có thể lựa chọn loại đầu phát phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó là một màn hình chiếu phim cân đối với diện tích không gian lắp đặt. Với hệ thống dây dẫn, bạn nên lựa chọn dây loa và dây tín hiệu có chất lượng ổn định để kết nối loa xem phim với amply và các thiết bị khác.

Các lưu ý khi lựa chọn bộ dàn âm thanh xem phim

Lựa chọn dàn âm thanh xem phim phù hợp với nhu cầu và không gian sử dụng

Với những gia đình ít thành viên, phòng xem phim có diện tích nhỏ, bạn có thể sủ dụng dàn âm thanh 5.1. Nếu bạn hay tụ tập bạn bè với những phòng xem phim có diện tích lớn hay gia đình nhiều thành viên, bạn có thể lựa chọn dàn âm thanh 7.1

âm thanh xem phim

Thiết kế và lắp đặt các thiết bị hợp lý

Việc lựa chọn các thiết bị âm thanh xem phim cho hệ thống sao phù hợp là rất quan trọng. Các thiết bị không chỉ được lựa chọn sao cho tương thích với nhau mà còn cần có một giải pháp thiết kế sao cho phù hợp với không gian phòng. Vị trí lắp đặt của các thiết bị là rất quan trọng, giúp bạn có thể chìm đắm trong thế giới âm thanh của bộ phim một cách chân thực như bước vào thế giới trong phim.

Lựa chọn địa chỉ cung cấp âm thanh xem phim uy tín

Hiện nay trên thị trường, có rất nhiều đơn vị cung cấp dàn âm thanh xem phim. Bạn cần tham khảo các địa chỉ uy tín để chọn mua sản phẩm. Người dùng cũng rất phân vân khi giá cả các bộ dàn ở các địa chỉ cung cấp thiết bị âm thanh có sự chênh lệch. Giá của dàn âm thanh xem phim phù thuộc vào các yếu tố như thương hiệu thiết bị, số lượng thiết bị, công suất của bộ dàn,…

Việt Mới Audio tự hào là đơn vị cung cấp những giải pháp âm thanh hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn. Chúng tôi mong muốn đem đến các gia đình những giải pháp âm thanh hiện đại cho cuộc sống tiện nghi. Những giải pháp âm thanh tiến bộ sẽ là cầu nối gắn kết tình cảm gia đình trước nhịp sống hiện đại.

Nếu bạn còn những thắc mắc xoay quanh hệ thống âm thanh này có thể liên hệ với Việt Mới Audio để được tư vấn tìm ra giải pháp phù hợp nhất.

Xếp hạng: 4,9 – ‎23456 Đánh giá – Giá 39.000.000 ₫ – 399.000.000 ₫

Tin Hot Nhất